Contact

Meestgestelde vragen

  1. Meestgestelde vragen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u het antwoord al in deze lijst met meestgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u contact opnemen met Medisch maatschappelijk werk.

Wanneer kan ik een beroep doen op een medisch maatschappelijk werker?
Medisch maatschappelijk werkers bieden onder andere hulp bij de verwerking en acceptatie van het ziek zijn en/of de behandeling. Zij leren hoe u kunt omgaan met spanningsbronnen in de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast verlenen zij ondersteuning aan patiënten, partners, kinderen en andere betrokkenen. Medisch maatschappelijk werkers bieden psychosociale begeleiding informatie, advies, bemiddeling en onderzoek aan bij praktische gevolgen van ziekte. Het gaat hierbij om zaken als huisvesting, werksituatie, financiën en veranderde wet- en regelgeving. Ook kunnen zij ondersteuning verlenen bij het omgaan met slecht nieuws. Verder bieden zij hulp bij het in gang zetten van een hulpverleningstraject door contacten te leggen met en te verwijzen naar instanties buiten het ziekenhuis.

Hoe kan ik een medisch maatschappelijk werker inschakelen?
Verwijzing naar de medisch maatschappelijk werker vindt plaats door de medisch specialist. U kunt uw behandelend arts of verpleegkundige laten bellen voor een afspraak. Ook kunt u zelf rechtstreeks contact opnemen.

Heeft de medisch maatschappelijk werker beroepsgeheim?
De gesprekken met de medisch maatschappelijk werker zijn vanzelfsprekend vertrouwelijk. Als er overleg nodig is met uw behandelend arts of verpleegkundige, dan gebeurt dit in samenspraak met u.

Wat kan de medisch maatschappelijk werker voor mij doen?

  • Begeleiden bij de verwerking en acceptatie van ziek zijn en/of een behandeling ondergaan.
  • Informeren, adviseren en bemiddelen bij praktische gevolgen van ziekte, bijvoorbeeld op het gebied van huisvesting, werksituatie, financiën, veranderende wet- en regelgeving.
  • Contacten leggen met en/of verwijzen naar instanties buiten het ziekenhuis.
  • In gang zetten van het nazorgtraject.
  • Ondersteuning bieden aan partner/kinderen andere familieleden en/of relaties.
  • Leren omgaan met gevoelens van angst, onzekerheid en machteloosheid.
  • Ondersteuning bieden bij het omgaan met slecht nieuws.