Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

De afdeling Medisch maatschappelijk werk biedt hulp en begeleiding als u psychosociale, emotionele of praktische problemen (bijvoorbeeld bij zaken als huisvesting, werksituatie, financiën en veranderde wet- en regelgeving) ondervindt vanwege uw ziekte en/of behandeling.

Uw ziekte kan ook invloed hebben op de relatie met uw partner, kinderen of andere naasten. De medisch maatschappelijk werker kan ook aan hen ondersteuning bieden.

Tijdens een periode van ziekte kan uw leven plotseling ingrijpend veranderen. Misschien bent u bang voor de uitslag van het onderzoek, of misschien zit u midden in een zware behandeling of hebt u een intensieve behandeling achter de rug. Het kan dan prettig zijn om met iemand buiten uw directe omgeving te praten. Iemand die helpt orde te brengen in de chaos en die met u meedenkt over hoe het nu verder moet met uw gezin, uw familie, uw werk en met uzelf.

Maatschappelijk werk richt zich op het verminderen van stress en het versterken van eigen kracht. Daar waar nodig is bieden zij hulp bij het in gang zetten van een hulpverleningstraject door contacten te leggen met en te verwijzen naar instanties buiten het ziekenhuis.