Contact

Over de afdeling

 1. Over de afdeling

De afdeling Neurochirurgie van Isala is onderverdeeld in een polikliniek en een verpleegafdeling. De meeste patiënten komen bij ons binnen op verwijzing van een neuroloog. Binnen de Neurochirurgie houden wij ons bezig met aandoeningen aan het centrale en perifere zenuwstelsel die chirurgisch behandeld kunnen worden.

Centrale zenuwstelsel

Onder het centrale zenuwstelsel  verstaan we: de hersenen en het ruggenmerg, inclusief  de schedel en de wervels, omdat deze heel dicht om het zenuwstelsel liggen. Denk daarbij aan operaties bij hersentumoren, bloedingen op de hersenen, afwijkingen van de bloedvoorziening binnen de hersenen, dwarslaesies, nek- en rughernia 's of –wervelkanaalvernauwingen.

Perifere zenuwstelsel

Onder het perifere zenuwstelsel verstaan we alle zenuwen buiten het centrale zenuwstelsel, bijvoorbeeld in armen en benen. Klachten komen vaak voort uit een beknelling of irritatie van een zenuw in de ledematen. Een voorbeeld hiervan is het carpaal tunnel syndroom. Om een nauwkeurige indruk te krijgen van de diagnoses, behandelingen en onderzoeken die veel voorkomen binnen het specialisme neurochirurgie verwijzen we u naar onze patiëntenfolders.

Weetjes van onze afdeling

 • Veel van onze patiënten worden gepland opgenomen.
 • De wachtlijst kan verschillen per aandoening.
  Hersenchirurgie krijgt in het algemeen voorrang op de overige aandoeningen. 
 • Naast geplande opnames heeft onze afdeling ook te maken met spoedopnames en overnames uit omliggende ziekenhuizen. Spoedopnames hebben natuurlijk voorrang en kunnen het operatieprogramma veranderen.
 • Onze neurochirurgen lopen op wisselende tijden visite.
 • Wij zetten ons in voor een vaste relatie tussen patiënt en dokter, zodat u hoofdzakelijk contact heeft met uw eigen neurochirurg.
 • Buiten kantoortijden heeft altijd één neurochirurg dienst en neemt waar voor de andere neurochirurgen.
 • Binnen de neurochirurgie wordt niet gewerkt met arts-assistenten of zaalartsen.
 • Als u of uw familie een persoonlijk gesprek met uw neurochirurg op prijs stelt, dan kunt u daarvoor een afspraak maken via de secretaresse van de neurochirurg, of vraag de verpleegkundige naar de mogelijkheden.
 • Voor bezoek hanteren wij de Isala-brede afspraken. Dit betekent onder andere maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd per patiënt.
 • Wij verzoeken u vriendelijk om te werken met één vaste contactpersoon, ook in het kader van de privacy van onze patiënten. Stel uw vragen aan de verpleegkundige zoveel mogelijk overdag, zodat er voldoende tijd is om uw vragen te beantwoorden.

Ervaringen