Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Neurologie is het specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van ziektes van het zenuwstelsel en het spierstelsel. Veel voorkomende aandoeningen zijn hoofdpijn, epilepsie, beroerte, en rughernia. Klinische neurofysiologie is het deel van het vak dat zich richt op onderzoek van het zenuwstelsel en de bij het zenuwstelsel behorende bloedvaten. Dit gebeurt met behulp van allerlei apparatuur.

 

Binnen Isala wordt het specialisme in de volle omvang beoefend. Bovendien zijn er speciale spreekuren voor multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en hoofdpijn. Verdere aandachtsgebieden zijn ademhalingsgerelateerde slaapstoornissen, zoals het slaapapneusyndroom, kinderneurologie, toepassing van botuline-toxine, en neuro-oncologie.

Neurologie is lid van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.​

Multidisciplinair overleg

Wij houden multidisciplinair overleg met onder andere revalidatieartsen, fysiotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, logopedisten, verpleegkundigen en de teamleider van de verpleegafdeling. Zo zorgen we voor snelheid en eenheid van beleid. Op de afdeling werken we veel samen met de internisten en cardiologen en in voorkomende gevallen met andere specialisten. We overleggen ook zoveel mogelijk met uw huisarts. Als de neuroloog uw hoofdbehandelaar is, is de afdelingsneuroloog uw medisch aanspreekpunt. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de organisatie van behandeling door anderen.

​Verpleegkundige zorg

Op de afdeling werken verpleegkundige teams. Binnen een team, dat bestaat uit verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en stagiaires, wordt gewerkt met het systeem van patiëntentoewijzing. Dit houdt in dat u een of meer dagen zorg krijgt van dezelfde verpleegkundige. Die ‘vaste’ verpleegkundige is uw aanspreekpunt en u kunt bij hem/haar terecht met uw vragen. Tijdens uw opname wordt een verpleegkundig dossier bijgehouden. Dit dossier bevat onder andere een verpleegplan en een rapportage over het verloop van uw opname. Het betreft een elektronisch dossier op de computer. U kunt deze te allen tijde inzien.

Wij stellen uw eigen inbreng bij de verpleging en verzorging op prijs en staan open voor uw ervaringen. Daarom rapporteren de verpleegkundigen bij u aan bed en streven zij ernaar om de rapportage in uw dossier zo veel mogelijk samen met u op te stellen. Ook het overdragen van de diensten gebeurt aan uw bed. Tijdens de overdracht vertelt de verpleegkundige aan de collega van de nieuwe dienst hoe het met u gaat, zodat deze op de hoogte is van uw opnameverloop.

Medische zorg

Op de afdeling Neurologie zijn zaalartsen (arts-assistenten) werkzaam. Zij komen een paar keer per week bij u langs. Ze bespreken hoe het op dat moment met u gaat en stellen zo nodig het behandelplan bij en/of zetten deze voort. De neurologen bezoeken de patiënten tweemaal per week. Als u een gesprek wilt met de arts over de behandeling en/of onderzoeken, dan kunt u contact opnemen met de verpleegkundige die voor u zorgt. Zij maakt dan een afspraak met de verantwoordelijke arts-assistent. Deze gesprekken vinden meestal plaats aan het eind van de middag.

Dagverpleging

Wanneer patiënten een relatief korte behandeling ondergaan, verblijven zij op de afdelingen Dagverpleging. Op onze afdeling komen:

  • patiënten die uitslapen na een onderzoek, bijvoorbeeld een gastroscopie of colonscopie
  • patiënten die verschillende infusie of transfusies ondergaan
  • en patiënten die voor chemokuren en/of immunotherapie komen
  • in Isala Diaconessenhuis Meppel verblijven daarnaast ook patiënten die geopereerd zijn op de afdeling Dagverpleging.

Om uw behandeling en planning van die dag goed te laten verlopen is het belangrijk dat u op tijd komt. De Dagverpleging werkt niet met bezoektijden; wel kan familie in overleg aanwezig blijven bij de behandeling. In Isala Zwolle mogen twee bezoekers mee. In Isala Diaconessenhuis mag, vanwege de beperkte ruimte, één bezoeker mee.

Bekijk de voorlichtingsfilm

Wij laten u graag zien hoe de Dagverpleging van Isala Zwolle werkt zodat u weet wat u te wachten staat. Op de Dagverpleging van Isala Diaconessenhuis is de werkwijze vergelijkbaar.