Contact

Over de afdeling

  1. Over de afdeling

Op de verpleegafdeling Neurologie bevindt zich een Braincare unit (BCU). Hier worden patiënten direct vanuit de Spoedeisende hulp opgenomen en 48 uur gemonitord. Wij spreken hier van acute zorg.

Een onderdeel van de polikliniek Neurologie is ook Klinische neurofysiologie. Dit specialisme helpt bij het stellen van een diagnose bij neurologische aandoeningen. Denk aan bewustzijnsstoornissen, bewegingsstoornissen, verlammingen en gevoelsstoornissen. Klinisch neurofysiologen onderzoeken hiervoor de werking en functies van de hersenen, spieren, zenuwen en bloedvaten.

Gespecialiseerde poliklinieken binnen Neurologie zijn:

De verpleegafdeling Neurologie van Isala in Zwolle heeft 40 bedden. Waarvan 12 bedden op de Braincare unit (BCU). U vindt deze afdeling in gebouw V4 op de tweede verdieping. De polikliniek Neurologie en Klinische neurofysiologie (KNF) zit op de eerste verdieping. 

Braincare unit (BCU)

Op de BCU behandelen en verplegen wij patiënten die acute neurologische zorg nodig hebben. Als u vanuit de Spoedeisende hulp wordt opgenomen op de BCU, verblijft u hier gemiddeld 48 uur. Op deze afdeling heeft elk bed een monitor, waarmee wij u goed in de gaten kunnen houden (monitoren). Dagelijks komt de neuroloog met een verpleegkundig specialist of zaalarts bij u langs en bespreekt het behandelplan met u.

Verpleegafdeling Neurologie

Bent u 48 uur opgenomen geweest op de BCU en bent u nog niet uitbehandeld? Of wacht u op een revalidatieplek? Dan wordt u overgeplaatst naar de verpleegafdeling van Neurologie. Deze bevindt zich op dezelfde etage. Ook als u niet-acute neurologische klachten heeft, wordt u opgenomen op de afdeling Neurologie. Dit kan bijvoorbeeld de polikliniek zijn.

Op de verpleegafdeling wordt dagelijks visite gelopen met de zaalarts en met de neuroloog. De neuroloog is altijd supervisor (eindverantwoordelijke) van de zaalarts. De zaalarts bespreekt de behandeling met u. U en uw naasten kunnen een informatie/familiegesprek aanvragen via de verpleegkundige. Dit gesprek is meestal aan het einde van de middag.

Ervaringen