Contact

Meestgestelde vragen

  1. Meestgestelde vragen
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen over de periode dat u chemotherapie krijgt en over contact met het Oncologisch centrum. Komt u uw vraag en het daarbij horende antwoord niet tegen? Neem dan contact op met het Oncologisch centrum. Wij helpen u graag! 

Contact

Wilt u tijdens de periode dat u chemotherapie krijgt contact met ons over bijvoorbeeld het maken van een afspraak op de polikliniek Oncologie? Of wilt u weten wie u kunt bellen als u een herhaalrecept nodig heeft? Hier geven wij u alle informatie.

Hoe kan ik een afspraak maken op de polikliniek Oncologie?

Voor een afspraak op de polikliniek Oncologie heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Zodra wij deze ontvangen hebben, krijgt u een afspraak. Bent u bekend op de polikliniek, dan kunt u telefonisch een afspraak maken door contact op te nemen met het secretariaat van de polikliniek Oncologie: (038) 424 60 40.

 

Bent u onder behandeling op de Mammapolikliniek of een andere polikliniek? Dan neemt u contact op met het secretariaat van de betreffende afdeling.

 

Wie kan ik bellen als ik nog vragen heb?

De regieverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt, zij is bereikbaar via het secretariaat op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

 

Ik wil graag telefonisch contact met mijn arts, kan dat?

U kunt in dat geval het best de regieverpleegkundige bellen. Dat gaat vaak het snelst. Wilt u toch de arts spreken, dan kunt u dat vragen via de secretaresse van de arts. Zij kan u vaak ook vertellen wie op dat moment het best antwoord kan geven.

 

Kan ik de arts of secretaresse ook mailen?

Helaas behoort mailen met de arts of secretaressen (nog) niet tot de mogelijkheden.

 

Als ik de regieverpleegkundige bel, wanneer kan ik dan een telefoontje terug verwachten?

Wanneer u de regieverpleegkundige belt, krijgt u eerst de secretaresse aan de lijn. Zij wil graag in het kort weten waar uw vraag over gaat. Zij zal altijd naar uw naam en geboortedatum vragen, zodat duidelijk is om wie het gaat. Doorgaans kan de regieverpleegkundige u niet direct te woord staan, maar zal zij u terugbellen wanneer zij niet meer met een patiënt in gesprek is.

 

Heeft u acute lichamelijke klachten? Geef dit dan duidelijk aan. Wij vragen u vriendelijk te vermelden of u bereikbaar bent op het nummer dat bij uw inschrijvingsgegevens staat genoteerd. Zo niet, geef dan een ander nummer door.

 

Wie kan ik bellen als ik mij niet goed voel tijdens of na de chemotherapie?

De regieverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via het secretariaat op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Zo nodig overlegt zij met de oncoloog en soms verwijst zij u naar uw huisarts.In de Behandelwijzer leest u wanneer u contact met het ziekenhuis moet opnemen.

 

Bij acute, ernstige klachten buiten kantooruren belt u met het algemene nummer van het ziekenhuis: (038) 424 50 00. Vertel de telefoniste dat u wordt behandeld met chemotherapie en dat er een probleem is.

 

Wie kan ik bellen als ik een herhaalrecept nodig heb?

Wij vragen u dringend om de medicijnen die u gebruikt thuis te controleren, voordat u een afspraak heeft in het ziekenhuis. Zorg dat u altijd een actueel medicatieoverzicht beschikbaar heeft om aan uw behandelaars te kunnen tonen.

 

Tijdens uw polikliniekbezoek kunt u aangeven voor welke medicijnen u een herhaalrecept nodig heeft, dit geldt alleen voor medicatie die is voorgeschreven door uw oncoloog.Indien u wilt, kunt u deze medicijnen ook direct afhalen bij de Isala apotheek. U kunt de medicijnen ook ophalen bij uw eigen apotheek.

 

Wanneer u tussen de afspraken door ontdekt dat u onvoldoende medicijnen heeft tot aan uw volgende bezoek aan de polikliniek, bel dan naar de regieverpleegkundige. Trek op tijd aan de bel. De recepten kunnen pas de volgende dag worden gefaxt naar uw apotheek en ook de apotheek zal nog tijd nodig hebben voor de bereiding van de medicijnen.

 

Wachttijd

Wat is de wachttijd voor een afspraak op de polikliniek Oncologie?

Nieuwe patiënten kunnen, als dat nodig is, binnen een week terecht op de polikliniek, en na overleg vaak nog sneller.

 

Verzekering

Kan ik een overzicht krijgen van mijn afspraken voor de verzekering?

Ja, een overzicht kunt u opvragen via het secretariaat van uw behandelend arts.

 

Kan ik een brief krijgen voor mijn annuleringsverzekering?

Ja, u kunt deze brief aanvragen via het secretariaat van uw behandelend arts.

 

Chemotherapie

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de periode dat u chemotherapie krijgt. Aanvullende informatie is te vinden in de Behandelwijzer chemotherapie.

 

Wie kan ik bellen als ik mij niet goed voel tijdens of na de chemotherapie?

De regieverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via het secretariaat op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Zo nodig overlegt zij met de oncoloog en soms verwijst zij u naar uw huisarts. In de Behandelwijzer leest u wanneer u contact met het ziekenhuis moet opnemen.

 

Bij acute, ernstige klachten buiten kantooruren belt u met het algemene nummer van het ziekenhuis: (038) 424 50 00. Vertel de telefoniste dat u wordt behandeld met chemotherapie en dat er een probleem is.

 

Ik word momenteel behandeld met chemotherapie. Is het verstandig dat ik een "griepprik" krijg?

Ja, een besmetting met het griepvirus is in uw geval mogelijk extra belastend. Vandaar dat we u adviseren de "griepprik" te laten toedienen. De griepprik is een vaccinatie tegen griep. Vanaf ongeveer twee weken na het plaatsen van de griepprik biedt deze bescherming. De bescherming duurt vier tot zes maanden.

 

Na vaccinatie wordt de kans dat u griep krijgt kleiner, maar ondanks de griepprik kunt u toch griep krijgen. Zonder vaccinatie is de kans om griep te krijgen iedere winter zo’n tien procent. Met een griepprik wordt deze kans verminderd naar twee tot drie procent. De prik biedt alleen bescherming tegen de meest voorkomende echte griepvirussen.

 

Het advies dat wij geven komt tot stand op basis van op dit moment beschikbare en betrouwbare onderzoeksgegevens. Uiteraard staat het u vrij op basis van dit advies tot een eigen beslissing te komen. De griepprik kunt u kosteloos laten toedienen via de huisarts. Het is het beste deze te laten toedienen voor de start van de behandeling of in de week voorafgaand aan een volgende kuur.