Contact

Topzorg in Isala Oncologisch centrum

  1. Topzorg in Isala Oncologisch centrum

Door intensieve samenwerking van onze zorgverleners kunt u bij Isala Oncologisch centrum rekenen op de beste oncologische zorg.

Wij bieden topzorg

Isala Oncologisch centrum is niet zozeer een locatie waar mensen met kanker tijdens hun behandeling daadwerkelijk komen. Het is eerder een samenwerkingsverband van specialisten, poliklinieken en verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Door krachten te bundelen kan Isala de complexe multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten waarborgen.

Een behandeltraject duurt tegenwoordig vaak langer, ook omdat behandelingen succesvoller zijn geworden en kanker steeds meer het karakter krijgt van een chronische aandoening. Daarbij is het essentieel om de behandeling toe te snijden op de persoonlijke voorkeuren van de patiënt. Dat betekent snelle, trefzekere diagnostiek, tijdige chirurgische interventies (soms geconcentreerd in bepaalde ziekenhuizen), radiotherapie en chemotherapie. Ook kan er een moment komen dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling zich richt op verlichten en verzachten, op kwaliteit van leven en uiteindelijk op palliatieve zorg.

In alle fasen is een persoonsgerichte benadering essentieel. Een belangrijke aanvullende ondersteuning voor oncologische patiënten vormt IntermeZZo, het nazorgcentrum vlakbij Isala voor patiënten en hun naasten.
Om de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt de kwaliteit en snelheid van processen continu gemeten en gecontroleerd.

Vast aanspreekpunt

Na de diagnose kanker komt er veel op u en de mensen in uw omgeving af. Het is dan prettig om een vast aanspreekpunt te hebben. Binnen ieder specialisme in Isala Oncologisch centrum werken regieverpleegkundigen. Hij of zij houdt spreekuur om uw vragen te beantwoorden en de effecten van de behandeling te controleren. Zij spreekt uw taal én de taal van de artsen en denkt met u mee. Meestal is de regieverpleegkundige een gespecialiseerd verpleegkundige, soms een verpleegkundig specialist. Een verpleegkundig specialist heeft zowel verpleegkundige als medische kennis. Zij is in staat om sommige taken op het gebied van controle en behandeling van de arts over te nemen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de specialist.

Kennismaken

Meer weten? Lees het interview met regieverpleegkundige Ivonne Schoenaker. Of maak kennis met het team regieverpleegkundigen en specialisten op onze website.

Snelle diagnostiek

Wanneer het vermoeden bestaat dat u kanker heeft, is het prettig zo snel mogelijk te weten waar u aan toe bent. Ons doel is een spoedige geruststelling voor wie dit mogelijk is en zorgvuldig onderzoek en een vlotte start van de behandeling voor wie dit noodzakelijk is.

Radiologie

In de fase van diagnostiek kunt u kennismaken met de afdeling Radiologie; ook wel de röntgenafdeling genoemd. Hier wordt met behulp van 'beeldvormende technieken' onderzoek verricht naar de binnenkant van het menselijk lichaam om een goede diagnose te kunnen stellen. Bij beeldvormende technieken kunt u denken aan röntgenfoto’s, CT- en MRI-onderzoek en echografie.

Nucleaire geneeskunde

Op de afdeling Nucleaire geneeskunde sporen wij met behulp van radioactieve stoffen afwijkingen op in verschillende organen van het lichaam. Daarnaast gebruiken we een aantal radioactieve stoffen ook voor therapie en behandeling. Zo kunt u bij Isala Zwolle onder andere terecht voor het uitvoeren van PET-CT-onderzoek.

Pathologie

U krijgt meestal niet direct te maken met onze afdeling. Toch speelt Pathologie een belangrijke rol bij uw behandeling. De afdeling Pathologie onderzoekt uw cel- of weefselmateriaal, dat bij u wordt afgenomen voor onderzoek, om na te gaan of u kanker heeft. Daarnaast wordt er in toenemende mate aanvullend onderzoek gedaan met als doel de juiste therapie op persoonsniveau te kunnen bepalen. De patholoog bespreekt de diagnose en behandeling met uw behandelend specialist in een gemeenschappelijk overleg.

Radiotherapie

Isala is één van de weinige ziekenhuizen in Nederland die radiotherapie mag uitvoeren voor vrijwel alle bestralingsgebieden. Onze behandelingen sluiten aan bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van radiotherapie. In de voorbereiding en tijdens het bestralingstraject zal het team van de afdeling Radiotherapie er alles aan doen om u zo goed mogelijk te begeleiden. Denk aan een vertrouwd gezicht tijdens uw behandeling en uitgebreide voorlichting. Maar ook aan dichtbij en gratis parkeren, een modern ingerichte wachtruimte en gratis koffie. Lees meer op de website van Radiotherapie.

Ervaringen