Contact

Samen werken aan oncologische topzorg

  1. Samen werken aan oncologische topzorg
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Isala werkt nauw samen met Gelre ziekenhuizen voor het bieden van oncologische topzorg in de regio. Landelijke richtlijnen bepalen steeds meer dat bepaalde kankerzorg alleen in een daarvoor gespecialiseerd ziekenhuis uitgevoerd mag worden.  

Dit betekent dat niet alle ziekenhuizen alle soorten operaties meer kunnen uitvoeren, maar dat specifieke operaties worden uitgevoerd in een beperkt aantal ziekenhuizen. Chirurgen die regelmatig een bepaald soort tumoren verwijderen, zijn immers meer vertrouwd met de ingreep en beschikken daardoor over meer ervaring en specialistische kennis.

Gezamenlijk zorgtraject

Door deze samenwerking voeren Isala en Gelre ziekenhuizen bepaalde zorgtrajecten samen uit. Bijvoorbeeld voor de maag-, darm-, en leveroncologie. U kunt als patiënt gewoon in uw eigen ziekenhuis terecht voor onderzoeken, diagnose en de voor- en nabehandelingen van complexe tumoren. Maar de operatie wordt dan uitgevoerd door een gespecialiseerde arts in het andere ziekenhuis. Alle slokdarm- en maagoperaties vinden plaats in Gelre Oncologisch centrum in Apeldoorn. En de alvleesklier-, galweg- en leveroperaties in het Isala Oncologisch centrum in Zwolle.

De zorg wordt tussen de ziekenhuizen afgestemd en vastgelegd in gezamenlijke zorgtrajecten. Ook de multidisciplinaire patiëntenbesprekingen (MDO) vinden gezamenlijk tussen de ziekenhuizen plaats via videoconferencing. Zo krijgt elke patiënt de best mogelijke zorg.

Naast de samenwerking in de maag-, darm-, en leveroncologie werken Isala en Gelre ziekenhuizen ook samen in de behandeling van urologische oncologie, neuro-oncologie en hematologie.

Ervaringen