Contact

Zorgstandaard

 1. Zorgstandaard

Het Oncologisch centrum heeft met samenwerkende specialisten en afdelingen afspraken gemaakt over de kwaliteit van de te leveren zorg aan een patiënt met kanker. Dit noemen wij onze Zorgstandaard.

Hieronder staan al deze afspraken op een rij:

 1. Elke oncologiepatiënt wordt besproken in een multidisciplinaire oncologische patiëntenbespreking. Met multidisciplinair bedoelen wij dat de verschillende specialisaties samenwerken.
 2. De patiëntenzorg is multidisciplinair georganiseerd en vastgelegd in zorgtrajecten.
 3. De oncologische zorg wordt geleverd door gespecialiseerde professionals.
 4. Voor de diagnostiek, behandeling en de follow-up zijn duidelijke ‘state of the art’ richtlijnen.
 5. De voorlichting aan oncologiepatiënten is eenduidig en wordt ondersteund met een persoonlijk Patiënten Informatie Dossier (PID).
 6. Bij de behandeling van elke oncologiepatiënt zijn, naast de behandelend arts, de regieverpleegkundigen een vast aanspreekpunt.
 7. Ter verbetering van de kwaliteit wordt het gehele zorgtraject continu geregistreerd met kwaliteitsindicatoren.
 8. Er is een goed complicatieregistratiesysteem.
 9. Er zijn goede afspraken met verwijzers en goede informatievoorzieningen richting verwijzers en andere extramurale betrokken zorgverleners zoals MMC Klik.
 10. Er wordt gestreefd naar continue toename van expertise, innovatie en participatie in wetenschappelijk onderzoek.
 11. Kwaliteitserkenning wordt nagestreefd.
 12. Ondersteunende zorg maakt volledig onderdeel uit van de zorg aan oncologiepatiënten.
 13. Continuïteit van zorg is ook in de palliatieve fase gewaarborgd (als er geen genezing meer mogelijk is).
 14. Wanneer de huisarts vermoedt dat zijn patiënt kanker heeft, wordt deze patiënt binnen maximaal vijf werkdagen op de polikliniek gezien. ​

Ervaringen