Contact

Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta (OI)

  1. Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta (OI)
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Osteogenesis Imperfecta (OI) is een zeldzame, aangeboren en erfelijke bindweefselaandoening. Het meest opvallende kenmerk van OI is de grote breekbaarheid van de botten. Andere kenmerken zijn slechthorendheid, blauw oogwit, achterblijvende groei en vervormingen van de botten.

De symptomen verschillen sterk per persoon en per levensfase. OI is niet te genezen. De negatieve gevolgen van OI kunnen wel beperkt worden door een goede begeleiding en behandeling.

Expertise

Bij het Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta werken verschillende zorgverleners samen die beschikken over specifieke vakkundigheid (expertise) op het gebied van Osteogenesis Imperfecta (OI). Het centrum ontvangt jaarlijks een groot aantal volwassen patiënten met OI, waardoor wij veel ervaring hebben met deze complexe en zeldzame aandoening.

De ruime ervaring en het hoge kennisniveau binnen het Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta komen ten goede aan kwalitatief goede diagnostiek, zorg, behandeling en voorlichting aan mensen met OI en hun zorgverleners.

Het Expertisecentrum OI is een van Isala's topklinische zorgfuncties die door de STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) erkend is.

OI Arjan Harsevoort A. Harsevoort, coördinator Expertisecentrum Osteogenesis Imperfecta