Contact
Kopbeeld

Psychiatrie in Isala Diaconessenhuis Meppel

 1. Psychiatrie in Isala Diaconessenhuis Meppel

Psychiatrie houdt zich bezig met ziektes van de emoties en het gedrag. Er is dan geen sprake meer van 'gewone' emoties, zoals iedereen die kent, maar van een versterking en vaak ook veel langere duur van de emoties. Het lukt niet meer om hier zonder hulp uit te komen. 

Behandelplan

Tijdens de intake en het psychiatrisch onderzoek brengen wij de problemen in kaart, komen tot een diagnose en stellen samen met de patiënt een behandelplan op. De behandeling gebeurt met diverse vormen van therapie. Voorbeelden zijn:

 • gesprekstherapie
 • diverse vormen van psychotherapie
 • medicijnen
 • psychomotore therapie
 • creatieve therapie
 • activiteitentherapie

Als dat nodig is, wordt de patiënt opgenomen. Behandeling in deeltijd of poliklinisch is echter ook mogelijk. Om onze patiënten optimale hulp te kunnen bieden, werken wij intensief samen met de medisch specialisten van het ziekenhuis via onze consultatieve dienst.

Behandelmogelijkheden

Zowel in de kliniek als op de polikliniek bieden wij diverse therapieën aan:

 • activiteitentherapie
 • pychomotorische therapie
 • inzichtgevende therapie
 • (cognitieve) gedragstherapie
 • EMDR
 • systeem- en relatietherapie

Deeltijdbehandeling

In een ziekenhuis worden mensen behandeld met lichamelijk klachten, maar ook met psychische klachten, of beide. Net als lichamelijke ziekten komen psychische klachten ook veel voor. Hoewel de meeste behandelingen van psychische klachten poliklinisch plaatsvinden, kan soms intensievere zorg door deeltijdbehandeling nodig zijn. Zeker als problemen zich lijken op te stapelen en u niet goed meer weet hoe u verder moet.

Dat kan als er bijvoorbeeld sprake is van:

 • overbelasting voor nare ervaringen
 • moeilijk om kunnen gaan met ziekte of beperkingen
 • terugkerende problemen in de omgang met anderen
 • angst of depressiviteit

Deeltijdgroepen

De deeltijdgroepen zijn bedoeld voor volwassenen. Deelname aan de deeltijdbehandeling gebeurt op verwijzing. Er zijn twee deeltijdgroepen:

 • Vierdaagsegroep: Een programma op vier dagen per week, u werkt intensief aan veranderen.
 • Tweedaagsegroep: Een behandeling gericht op het verwerven van nieuwe vaardigheden met een psycho-educatief- en trainingskarakter

Poliklinische groep

Daarnaast is er ook een poliklinische groep 'Stoppen of minderen met verslavende middelen'.

Aandachtsgebieden

 • Opvang na een poging tot zelfbeschadiging / zelfdoding.
 • Stemmingsstoornissen: bijvoorbeeld depressie, bipolaire stoornis, langdurige somberheid, sterk wisselende stemmingen, opvallend vrolijk en druk gedrag.
 • Angst- en paniekklachten: klachten door spanning of onzekerheid. Deze ontstaan vaak in aansluiting op lichamelijke ziekten.
 • Somatoforme stoornissen: onbegrepen lichamelijke klachten. Overmatige alertheid op lichamelijke sensaties met vaak angst tot gevolg. Overmatige angst voor een lichamelijke aandoening.
 • Gedrag- en/of emotionele problemen ten gevolge van ernstige lichamelijke ziekten / bijvoorbeeld delier.
 • Stressstoornissen: klachten door psychotraumatische ervaringen.
 • Persoonlijkheidsstoornissen: problemen die ontstaan in relaties op het werk en privé door het steeds weer in de zelfde valkuilen en patronen terecht komen.
 • Afhankelijkheid van middelen: we bieden de mogelijkheid om in een veilige omgeving een begin te maken met het ontwennen van overmatig gebruik van genotsmiddelen en medicatie.

Naast specialisten werken ook andere gespecialiseerde medewerkers op onze afdeling, zoals:

 • HBO-/B-verpleegkundigen
 • Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
 • edisch Maatschappelijk Werker
 • Activiteitentherapeut
 • Psychomotorisch therapeut

De psychiaters werken nauw samen met de somatische artsen op de diverse verpleegafdelingen.

Helpt de behandeling?

De afdeling Psychiatrie van Isala Diaconessenhuis wil graag weten of uw behandeling effect heeft. Daarom vragen we u een (digitale) vragenlijst in te vullen, voordat uw behandeling begint. Tijdens en aan het eind van de behandeling krijgt u dit verzoek nog een aantal keer. Zo meten we of uw behandeling helpt.

Deze methode noemen wij ROM (Routine Outcome Monitoring). Het regelmatig meten en verzamelen van gegevens geeft inzicht in het verloop en resultaat van de behandeling. Zowel voor de behandelaar als voor u, omdat de behandelaar met u de uitkomsten kan bespreken. De inloggegevens om thuis de vragenlijst in te vullen, krijgt u per e-mail. Eventueel kunt u de vragenlijst ook op papier invullen.

Partners

De afdeling Psychiatrie van Isala Diaconessenhuis werkt samen met de volgende partner.

Voor specifieke vragen aan een afdeling, ga naar de contactpagina. U kunt ook kijken bij de meestgestelde vragen.