Contact

Anderhalvelijns spreekuur Reumatologie

  1. Anderhalvelijns spreekuur Reumatologie

Op de polikliniek Reumatologie vindt ook een anderhalvelijns spreekuur plaats. Dit is een spreekuur van een huisarts die gespecialiseerd is in Reumatologie. Uw eigen huisartsen kan u doorverwijzen naar dit reumaspreekuur. 

Het huisartsenspreekuur wordt gehouden door Marijke de Vries, kaderhuisarts in Zwolle-Zuid. Een voordeel van dit (huisartsen-) spreekuur is dat de wachttijd kort is. En omdat het huisartsenzorg betreft, gaat het niet van het eigen risico af (eventuele onderzoeken vallen wel onder het eigen risico).

Na het consult krijgt uw eigen huisarts een advies voor uw behandeling. De kaderhuisarts kan een korte behandeling geven, bijvoorbeeld een injectie, of u doorverwijzen naar een medisch specialist. Zij neemt de behandeling van uw eigen huisarts niet over.  

Ervaringen