Contact

Medische hulp

  1. Medische hulp
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Terwijl u wacht, brengt een verpleegkundige u vast naar een behandelkamer. Met kleinere verwondingen en botbreuken gaat u naar de specifieke ongevallenkamer. Het zijn alle eenpersoonskamers. Een begeleider mag met u mee naar deze kamer. U wordt verzocht op de behandelkamer te blijven vanwege de privacy van uzelf en van andere patiënten.

Een of twee verpleegkundigen en een arts zullen vervolgens een opnamegesprek afnemen. Ook sluiten zij u zo nodig aan op een monitor, onderzoeken u lichamelijk en zetten de nodige aanvullende onderzoeken in. Denk aan bloedonderzoek, röntgenfoto's of bijvoorbeeld een hartfilmpje. Uitslagen van bloedonderzoek duren ongeveer 1,5 uur. Soms zijn deze uitslagen noodzakelijk voordat de arts ander aanvullend onderzoek (scan, echo) kan aanvragen.

Trauma-opvang en videoregistratie

Grote ongevallen en levensbedreigende aandoeningen worden opgevangen door een traumateam in onze zogenaamde traumakamer ('trauma' is het Griekse woord voor verwonding, ongeval). Een trauma betekent een spannende tijd voor familie en naasten. Daarom zal een van onze verpleegkundigen of afdelingsassistenten u begeleiden en informeren. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een familiekamer.
Bij een trauma-opvang filmen we soms het traumateam. Later bekijken we de film met het traumateam om te zien hoe we ons werk kunnen verbeteren. De patiënt komt anoniem in beeld. Ook maken we geen koppeling met het medisch dossier van de patiënt. Meer leest u in de folder video-observatie.

Eerste hartlonghulp in Isala Zwolle

U wordt door de verpleegkundige uit de wachtkamer gehaald en naar een behandelruimte gebracht. Daar voert de verpleegkundige of een arts enkele onderzoeken uit om te kunnen vaststellen wat er met u aan de hand is. Het gaat om bloedonderzoek, een hartfilmpje (ECG), indien nodig een longfoto en een lichamelijk onderzoek. Uitslagen van onderzoeken duren ongeveer een uur. Deze uitslagen zijn noodzakelijk voor de arts om te kunnen vaststellen welke vervolgbehandeling u nodig heeft. Nadat de arts uw uitslagen bekeken heeft, en indien nodig besproken met andere medisch specialisten, heeft u een gesprek met de arts over uw vervolgbehandeling. U wordt opgenomen in het ziekenhuis of u gaat naar huis met instructies en vervolgafspraken.

Eerste harthulp in Isala Diaconessenhuis

In het Diaconessenhuis brengen wij spoedpatiënten met hartklachten naar de Eerste harthulp. Wij nemen patiënten  op de Eerste harthulp op, als we denken dat er sprake is van een hartinfarct, hartritmestoornissen, hartfalen. Ook nemen we patiënten op ter observatie. Na een aantal uren wordt bepaald of de patiënt naar Coronary care gaat of overgeplaatst wordt naar de verpleegafdeling Cardiologie.

Ervaringen