Contact

Droogbed- en bekkencentrum

  1. Droogbed- en bekkencentrum
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het Droogbed- en bekkencentrum houdt zich bezig met onderzoek en behandeling van bedplassen, incontinentie of klachten aan de bekkenbodemspieren bij zowel kinderen als volwassenen. Het Droogbed- en bekkencentrum biedt poliklinische behandelingen en dagbehandelingen. In het Droogbed- en bekkencentrum werkt een multidisciplinair team van continentieverpleegkundigen, (kinder-)bekkenfysiotherapeuten, sociaalpedagogisch werkers, een (kinder-)uroloog, kinderarts en kinderpsycholoog nauw samen bij de behandeling.

Verwijzing

Verwijzing naar het behandelcentrum van het Droogbed- en Bekkencentrum gebeurt meestal op advies van de huisarts of een medisch specialist. Na het maken van de afspraak ontvangt u een bevestigingsbrief met daarbij een vragenlijst en een plaslijst. Deze neemt u ingevuld mee voor uw eerste bezoek.

Volwassenen

Volwassenen met incontinentie- of andere klachten voortkomend uit het niet goed functioneren van de bekkenbodem, komen in aanmerking voor poliklinische begeleiding van meestal de bekkenfysiotherapeut en eventueel ook de continentieverpleegkundige. Dit gebeurt vrijwel altijd op verwijzing van een medisch specialist.

Eerste bezoek

Bij het eerste bezoek wordt gevraagd om met volle blaas te komen om de plasproef te kunnen doen. In het eerste gesprek zal ook gesproken worden over de psychosociale omstandigheden en het algemeen geestelijk en lichamelijk welbevinden. Dit om een inschatting te kunnen maken in hoeverre deze omstandigheden een rol kunnen spelen bij de behandeling.

Onderzoeken en behandelingen

  • bekkenfysiotherapie
  • cognitieve blaastraining
  • droogbedcursus
  • droogbed+ cursus
  • echografie
  • observatie in dagbehandeling
  • plasproef
  • poepklas
  • stressincontinentiebehandeling.

Wetenschappelijk onderzoek

In het Droogbed- en bekkencentrum doen wij wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke oorzaken van bedplassen en de resultaten van de behandelingen. De resultaten die uit het onderzoek komen zijn volledig anoniem. Als u wilt dat uw gegevens niet gebruikt worden voor dit onderzoek, geeft u dit dan voor uw behandeling aan ons door via telefoonnummer (0522) 23 38 50.

Persoonlijk verhaal

Bekijk het verhaal van de 14-jarige Reno over bedplassen en zijn behandeling. Reno was zo dapper om in Paul’s puber kookshow te vertellen over zijn bedplassen en de behandeling die hij kreeg in het Droogbed- en bekkencentrum bij Isala Diaconessenhuis. Plaste Reno eerder iedere nacht in bed, nu is dat nog maar een keer per week. 'De training in Meppel heeft mij goed geholpen', vertelt Reno. Hij vertelde wat voor oefeningen hij meekreeg en legde uit hoe een bedplaswekker werkt.

Adres

Droogbed- en bekkencentrum (onderdeel van Isala Diaconessenhuis)
polikliniek Kindergeneeskunde (D0)
(0522) 23 38 50

Ervaringen