Contact

Multidisciplinair overleg

  1. Multidisciplinair overleg

Patiënten met kanker krijgen voor onderzoek en behandeling te maken met meerdere afdelingen en specialismen binnen het ziekenhuis. Bij elke patiënt met kanker is een multidisciplinair team van verschillende specialisten en andere deskundigen betrokken. Dit team verschilt per kankersoort.

Dit team heeft wekelijks een overleg, waarbij alle disciplines, die betrokken zijn bij de behandeling, aanwezig zijn. Ook specialisten uit andere ziekenhuizen worden bij dit overleg betrokken. Zij bespreken samen de gegevens die uit de verschillende medische onderzoeken van een patiënt naar voren zijn gekomen. Hierna wordt overeenstemming bereikt over de diagnose en het verdere beleid. Meestal is dit een behandelplan, maar bij sommige patiënten is er extra onderzoek nodig.

Het doel van het multidisciplinair overleg is te komen tot een zo goed mogelijk behandelplan. De behandelend arts of de verpleegkundig specialist zal de uitkomst van het overleg met de patiënt bespreken. Van het multidisciplinair overleg wordt een verslag gemaakt. Dit verslag komt in het medisch dossier van de patiënt en gaat naar de huisarts.

Ervaringen