Contact

Naar huis na uw bevalling

 1. Naar huis na uw bevalling

Naar huis

Als zich geen bijzonderheden voordoen, mag u enkele uren na de geboorte van uw baby in overleg met de dienstdoende arts naar huis. Na een keizersnede kunt u na minimaal 48 uur naar huis.

Wij vinden het belangrijk dat moeder, eventuele partner en kind zoveel mogelijk bij elkaar moeten kunnen (ver)blijven, als de zorg dat toelaat. Wat zijn dan de mogelijkheden en eventuele bijkomende kosten?

 1. U wordt opgenomen met een medische diagnose.
  In dat geval zijn alle faciliteiten en zorg geregeld. Deze kosten vallen onder de bevalling en gaan niet ten koste van uw eigen risico.
 2. Uw baby wordt opgenomen om medische redenen.
  Als u zelf dan ook in het ziekenhuis wilt verblijven, kunnen hier kosten aan verbonden zijn. Wij brengen deze verblijfskosten in rekening bij uw zorgverzekeraar. U betaalt wel het wettelijk eigen risico. 
 3. Rooming-in op de kinderafdeling.
  U bent niet (meer) opgenomen in het ziekenhuis, maar kunt wel overnachten bij uw kind. Eten en drinken zijn voor eigen rekening; wij zorgen voor een slaapplaats.
 4. U mag naar huis en komt bij uw baby langs wanneer u dat wilt.

Ontslag in de avond of nacht

Uw ontslag kan, afhankelijk van het verloop van uw zwangerschap en de situatie rondom uw bevalling, ook ’s avonds of ’s nachts zijn. Bel uw kraamzorgorganisatie, zodra u weet dat u het ziekenhuis mag verlaten. Zij kunnen dan kraamzorg voor u inplannen.

Bent u om medische reden in Isala bevallen? Dan bespreekt de arts en/of verpleegkundige uw ontslag met u. Wij streven ernaar om het ontslag voor 10.00 uur ’s ochtends te laten plaatsvinden. Van de verpleegkundige krijgt u ontslagpapieren mee voor uw verloskundige. Wij sturen een ontslagbrief naar uw huisarts.

Controle na de bevalling

Zes weken na de bevalling kan er een nacontrole plaatsvinden bij uw eigen gynaecoloog. Soms kan deze nacontrole ook door uw huisarts of verloskundige worden gedaan. Voordat u met ontslag gaat, wordt met u afgesproken waar de nacontrole zal plaatsvinden.

Ervaringen