Contact

Verwijzers

  1. Verwijzers

Een goede relatie met onze partners, dat vinden wij belangrijk. Bent u verwijzer? Op deze pagina's vindt u informatie die uw contact met ons ziekenhuis makkelijk maakt.

Diagnostiek

U kunt bij Isala terecht voor een breed scala aan (eerstelijns)diagnostisch onderzoek. U kunt diagnostiek bij ons aanvragen. Op basis van de uitslag van het aangevraagde onderzoek kan de specialist een diagnose stellen of u als arts helpen bij het stellen van een diagnose.

Zorgportalen

Om zorgtrajecten efficiënt te laten verlopen en het verwijsproces te ondersteunen, werken wij met de digitale verwijs- en aanvraagapplicatie ZorgDomein. Om de samenwerking tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg te optimaliseren maken we gebruik van het zorgverlenersportaal. Via dit portaal heeft u als verwijzer inzage in het dossier van uw patiënt.

Contact

Neem gerust contact op met Nienke van Vliet, contactpersoon eerstelijn, als u kansen ziet om de samenwerking met Isala te verbeteren, of als u problemen ondervindt bij uw contacten met het ziekenhuis. Nienke overlegt met betrokken specialisten en/of afdelingen en koppelt de uitkomst terug naar u en uw collega’s.

De gezichten van Isala

Kent u onze specialisten en medewerkers? U vindt ons allemaal in het overzicht van Specialisten en medewerkers.

Prikposten

Uw patiënten kunnen u in de regio Zwolle en Meppel terecht bij een groot aantal prikposten. U vindt hier alle locaties.