Contact

Verwijzers

  1. Verwijzers

Verwijzingen

U kunt patiënten voor alle specialismen via ZorgDomein naar ons verwijzen. Afspraken vinden zowel fysiek, telefonisch als via beeldbellen plaats. De behandelend arts beoordeelt wat de beste optie is, waar mogelijk in overleg met de patiënt. Patiënten die u al had verwezen (en mogelijk waren afgebeld) roept Isala zelf weer op.

Patiënten alleen op afspraak

Bloedafname, bloedglucosemeter laten controleren of een fundusfoto laten maken kan bij ons laboratorium alleen op afspraak. Het inleveren van urine of ontlasting is op vrije inloop. Meer informatie over bloedafname, urine of ontlasting inleveren, bloedglucosemeter laten controleren of een fundusfoto laten maken.

Thuisprikken

Voor patiënten die vanwege medische indicatie thuis geprikt moeten worden, kunt u een aanvraag doen. Meer informatie over thuisprikken.

Beeldvormende diagnostiek Meppel en Steenwijk

U wordt verzocht patiënten, die vanuit de eerste lijn verwezen worden voor radiologisch onderzoek (bucky) naar de Isala locaties in Steenwijk en Meppel, te verwijzen met een ZorgDomein aanvraag of een aanvraag op papier. Vervolgens dient de patiënt telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling Radiologie Meppel op telefoonnummer 088 624 96 39 om hiervoor een afspraak te maken op één van de locaties in Steenwijk of Meppel.

Mocht het een spoedverwijzing zijn, dan dient de huisarts zelf telefonisch contact op te nemen met het hiervoor genoemde telefoonnummer. Uitzondering hierop zijn traumapatiënten of patiënten met een verdenking pneumonie/pneumothorax; die kunnen nog steeds zonder afspraak naar de röntgen komen. Deze werkwijze hanteert Isala al langere tijd in de locaties Zwolle, Kampen en Heerde. Wij hopen op uw begrip en medewerking. Mocht u vragen hebben over deze nieuwe werkwijze, neemt u dan contact met ons op.

Zorgportalen

Om zorgtrajecten efficiënt te laten verlopen en het verwijsproces te ondersteunen, werken wij met de digitale verwijs- en aanvraagapplicatie ZorgDomein. Om de samenwerking tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg te optimaliseren maken we gebruik van het zorgverlenersportaal. Via dit portaal heeft u als verwijzer inzage in het dossier van uw patiënt.

Contact

  • Neem gerust contact op met Nienke van Vliet, contactpersoon eerstelijn, als u kansen ziet om de samenwerking met Isala te verbeteren, of als u problemen ondervindt bij uw contacten met het ziekenhuis. Nienke overlegt met betrokken specialisten en/of afdelingen en koppelt de uitkomst terug naar u en uw collega’s.
  • Veel zorgverleners maken al gebruik van ZorgMail. Daarmee kunt u veilig patiëntgegevens uitwisselen met Isala.
Specialisten van Isala

De gezichten van Isala

Kent u onze specialisten en medewerkers? U vindt ons allemaal in het overzicht van Specialisten en medewerkers.

Alleen op afspraak

Bloedprikken, urine of ontlasting inleveren, uw bloedglucosemeter laten controleren of een fundusfoto laten maken kan bij ons laboratorium alleen op afspraak.

Spuiten om bloed te prikken

Ervaringen