Contact

Verwijzers

  1. Verwijzers
Coronavirus (COVID-19) Hier vindt u belangrijke informatie over uw afspraak, onderzoek of behandeling.

Isala neemt verschillende maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus, om goed voor onze patiënten en medewerkers te kunnen blijven zorgen. Deze heeft u ook per mail ontvangen en kunt u hier nog een keer nalezen.

Bloedafname alleen op afspraak

Patiënten die bloed moeten laten afnemen voor onderzoek kunnen dat alleen doen op afspraak, via MijnIsala of telefonisch. Hieronder vindt u meer informatie:

Isala: reguliere zorg weer voorzichtig opstarten

Vanaf 30 april heeft Isala beperkt de poliklinieken weer opgestart (Interne Geneeskunde, IVKC Fertiliteit en Urologie). Om de spreiding van instroom van patiënten te kunnen sturen is een begin gemaakt met zeven poliklinieken voor de eerste 2 dagen (donderdag 30 april en vrijdag 1 mei: Dermatologie, Kindergeneeskunde, Chirurgie en Psychiatrie). 
Per dag wordt in evaluaties getoetst of de gemaakte plannen in de praktijk conform verwachting zijn en zo nodig bijgestuurd. Met name zal dan gekeken worden naar mogelijkheden voor verdere opschaling.

U kunt alle verwijzingen voor alle specialismen via ZorgDomein weer naar ons toesturen. Vervolgens wordt er in het ziekenhuis een maximale spreiding gemaakt van nieuwe patiënten, controles, telefonische afspraken of beeldbellen.
Om het aantal patiënten dat in het ziekenhuis komt zo laag mogelijk te houden, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van telefonische consulten en beeldbellen.
Patiënten die u al had verwezen (en mogelijk waren afgebeld), worden door Isala weer opgeroepen.

Beeldvormende diagnostiek

Isala is gestart met het geleidelijk opschalen van de reguliere zorg, nu de zorgdruk door patiënten met het coronavirus (COVID-19) is afgenomen. Wij zien aan het aantal doorverwijzingen, dat ook de eerstelijns zorg aan het aantrekken is. Op dit moment kunnen patiënten met een verwijzing vanuit de eerste lijn naar de radiologie voor röntgenfoto’s zonder afspraak binnen lopen in de locaties in Meppel en Steenwijk. Een mooie service, maar die maakt het echter onmogelijk om het aantal patiënten per tijdseenheid te reguleren. Op piekmomenten kunnen situaties ontstaan waarin we het kader van anderhalve meter afstand niet kunnen waarborgen. Deze werkwijze kan daarom niet langer gecontinueerd worden.

Wijziging beleid aanvragen radiologie

Vanaf maandag 4 mei wordt u verzocht patiënten, die vanuit de eerste lijn verwezen worden voor radiologisch onderzoek (bucky) naar de Isala locaties in Steenwijk en Meppel, te verwijzen met een ZorgDomein aanvraag of een aanvraag op papier. Vervolgens dient de patiënt telefonisch contact op te nemen met het secretariaat van de afdeling radiologie Meppel op telefoonnummer 0522-233350 om hiervoor een afspraak te maken op één van de locaties in Steenwijk of Meppel.

Mocht het een spoedverwijzing zijn, dan dient de huisarts zelf telefonisch contact op te nemen met het hiervoor genoemde telefoonnummer. Uitzondering hierop zijn traumapatiënten of patiënten met een verdenking pneumonie/pneumothorax; die kunnen nog steeds zonder afspraak naar de röntgen komen.

Deze werkwijze hanteert Isala al langere tijd in de locaties Zwolle, Kampen en Heerde. Wij hopen op uw begrip en medewerking.
Mocht u vragen hebben over deze nieuwe werkwijze, kan u contact opnemen met ondergetekende.

NB: ook voor het laboratorium zal de huidige werkwijze ‘op inloop’ gestopt gaan worden. Een beslissing op welke wijze het nieuwe proces vorm zal krijgen wordt binnenkort genomen. U zal hierover uiteraard bericht ontvangen.

============================================

Een goede relatie met onze partners, dat vinden wij belangrijk. Bent u verwijzer? Op deze pagina's vindt u informatie die uw contact met ons ziekenhuis makkelijk maakt.

Diagnostiek

U kunt bij Isala terecht voor een breed scala aan (eerstelijns)diagnostisch onderzoek. U kunt diagnostiek bij ons aanvragen. Op basis van de uitslag van het aangevraagde onderzoek kan de specialist een diagnose stellen of u als arts helpen bij het stellen van een diagnose.

Zorgportalen

Om zorgtrajecten efficiënt te laten verlopen en het verwijsproces te ondersteunen, werken wij met de digitale verwijs- en aanvraagapplicatie ZorgDomein. Om de samenwerking tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorg te optimaliseren maken we gebruik van het zorgverlenersportaal. Via dit portaal heeft u als verwijzer inzage in het dossier van uw patiënt.

Contact

Neem gerust contact op met Nienke van Vliet, contactpersoon eerstelijn, als u kansen ziet om de samenwerking met Isala te verbeteren, of als u problemen ondervindt bij uw contacten met het ziekenhuis. Nienke overlegt met betrokken specialisten en/of afdelingen en koppelt de uitkomst terug naar u en uw collega’s.

Specialisten van Isala

De gezichten van Isala

Kent u onze specialisten en medewerkers? U vindt ons allemaal in het overzicht van Specialisten en medewerkers.

Prikposten

Uw patiënten kunnen in de regio Zwolle en Meppel terecht bij een groot aantal prikposten. Zie de locatiekaart voor een prikpost bij u in de buurt.

Spuiten om bloed te prikken