Contact

Diagnostiek op Covid-19: actuele informatie

  1. Diagnostiek op Covid-19: actuele informatie

Actuele informatie over inzettijden zal op deze plek worden bijgehouden.

Leest u vooral de gehele pagina!

 

Aanvragers binnen Isala (via HiX)

Voor de diagnostiek op Covid-19 wordt dagelijks een PCR uitgevoerd op een nasofarynxuitstrijk, volgens onderstaand schema.

Dagelijks op drie momenten per dag:

Eerste moment:    Materiaal voor 8:00 uur binnen bij LMMI > uitslag bekend rond 14:00 uur.

Tweede moment: Materiaal voor 12:30 uur binnen bij LMMI > uitslag bekend rond 19:00 uur.

Derde moment:     Materiaal voor 17:30 uur binnen bij LMMI > uitslag uiterlijk bekend rond 9:00

                                      uur de volgende dag.

Uitslagen worden volgens de geldende afspraken gerapporteerd aan de aanvrager.

Voor transporttijden vanuit Isala Diaconessenhuis Meppel naar het LMMI zie: 
Het vervoer van materiaal naar het LMMI.

Eerstelijns en andere externe aanvragers

De diagnostiek op COVID-19 wordt doorlopend uitgevoerd.

Uitslagen kunt u binnen 24 uur na ontvangst van het materiaal op het LMMI verwachten.

NB: door onvoorziene omstandigheden en aantallen monsters kunnen de uitslagtijden afwijkend zijn, wij vragen hiervoor uw begrip.

 

Naast de PCR bieden wij ook de mogelijkheid van diagnostiek naar antilichamen tegen COVID-19 (serologie).

 

Zowel de PCR als de serologie worden dagelijks verricht. Hieronder volgt per testmodaliteit een toelichting.

Belangrijke informatie, vermeld altijd op het aanvraagformulier:

  • Datum 1e ziektedag.
  • Afnamedatum materiaal.

 

Moleculaire diagnostiek (PCR)

De diagnostische waarde van de PCR is afhankelijk van de fase in het ziektebeloop.

Bij patiënten met klachten passend bij COVID-19 kan het virus in de meeste gevallen al vroeg in de infectie (<10 dagen na 1e ziektedag) aangetoond worden in de luchtwegen (uitstrijk van keel/nasofarynx), mits het materiaal voor het onderzoek goed afgenomen is. 

Verder in het beloop van COVID-19 (>10 dagen na 1e ziektedag en/of na klinisch herstel) kan de PCR negatief zijn. In dat geval sluit een negatieve PCR een (doorgemaakte) COVID-19 niet uit.

Indicatie:

  • Klachten passend bij COVID-19.

Materiaal:

Gecombineerde nasofarynx/keel-uitstrijk.

 

Serologie (antistofbepaling)

De diagnostische waarde van serologie is afhankelijk van de fase in het ziektebeloop.

De meeste mensen met COVID-19 ontwikkelen 10-21 dagen na de 1e ziektedag antistoffen. Deze kunnen langdurig (weken tot maanden) aantoonbaar blijven ook als er geen COVID-19 klachten meer aanwezig zijn. Bij patiënten die zeer milde klachten van COVID-19 hebben gehad zijn antistoffen niet altijd (meer) aantoonbaar.

Het is nog onduidelijk of de aanwezigheid van COVID-19 antistoffen op immuniteit duidt, daarvoor is meer onderzoek nodig.

Indicatie:

  • Uitsluiten/bevestigen van een (doorgemaakte) COVID-19 en een 1e ziektedag van minimaal 10 dagen geleden.
  • Een sterke klinische verdenking op COVID-19, waarbij de PCR op nasofarynx/keel en/of materiaal diep uit de luchtwegen (bv. sputum) bij herhaling negatief is en een 1e ziektedag van minimaal 10 dagen geleden.

Materiaal:

Serum verkregen uit stolbloed.