ISALA

Inlogaccount Isala EPD

Isala biedt externe zorgverleners al enige jaren de mogelijkheid om te kunnen inloggen in het patiëntendossier EriDanos om gegevens van patiënten te kunnen bekijken. De huidige omgeving is echter verouderd en sluit niet meer aan op de innovaties in EriDanos. Dit is nu wel mogelijk vanuit de nieuwe werkplek omgeving, isala.login.nl. Hiermee is een nieuwe omgeving ingericht die meer mogelijkheden biedt. Zo is het in de nieuwe omgeving mogelijk om röntgenbeelden te bekijken. Daarnaast zijn informatiebeveiliging en privacywetgeving directe aanleiding om de toegang tot ICT systemen voor externe zorgverleners van Isala beter in te richten en te borgen. Inloggen is voortaan mogelijk met behulp van een sms-key. 

Voorwaarden

 • Volgens wet- en regelgeving mag een zorgverlener alleen in een patiëntendossier kijken als hij/zij een rechtstreekse behandelrelatie met de patiënt heeft, en moet hij/zij toestemming aan de patiënt vragen elke keer dat hij/zij Eridanos wil openen.
 • Toegang tot het Isala EPD kunnen verkrijgen:
  • huisartsen, inclusief huisartsen in opleiding
  • apothekers
  • specialisten ouderengeneeskunde
  • verpleegkundig specialisten en praktijkondersteuners [1].
 • Uitgesloten zijn in elk geval:
  • doktersassistenten
  • apothekersassistenten
  • verpleegkundigen
  • paramedici
  • verloskundigen
  • tandartsen
  • administratief personeel en overige niet-zorgverleners.
 • De aanvrager dient een overeenkomst van vertrouwelijk gebruik te ondertekenen en een kopie van een identiteitsbewijs te overleggen. De zorgverlener moet BIG geregistreerd zijn.
 • De toegang wordt uitsluitend op naam verstrekt, algemene accounts zijn niet toegestaan.

[1] Voorwaarde is dat de huisarts de VS en POH mandateert en eindverantwoordelijk is voor praktijkondersteuner en verpleegkundig specialist.

Kosten

 • De Raad van Bestuur Isala biedt deze inlogmogelijkheid aan huisartsen en apothekers kosteloos aan.
 • Kosten voor een inlogaccount voor praktijkondersteuners, haio’s en overige zorgverleners zijn voor eigen rekening.
 • De door Isala betaalde cryptokeys worden uitsluitend op naam verstrekt; extra keys dienen door de betreffende zorgverlener zelf te worden betaald.
 • De vergoeding door Isala betreft uitsluitend de kosten van een cryptokey; indien er infrastructurele maatregelen getroffen moeten worden door de huisartsen dan valt dat hier expliciet niet onder.

Procedure aanvrager toegang Isala.login.nl

Externe zorgverleners melden zich aan voor isala.login.nl bij de servicedesk ICT van Isala. U ontvangt dan een aanmeldformulier. Na ontvangst van het ingevulde en ondertekende aanmeldformulier en een kopie van uw ID-bewijs ontvangt u via de Servicedesk ICT een bevestiging met daarin de datum van ingang en een handleiding. Het totale proces duurt ca. 15 werkdagen.

Jaarlijkse verificatie

Om te bewaken dat de juiste personen toegang hebben en houden zal jaarlijks gevraagd worden of u nog door u opgegeven functie uitoefent bij dezelfde praktijk of instelling. Dit is opgenomen in het beleid om controle uit te oefenen op de toegang van externe zorgverleners. U ontvangt na een jaar een mail met te controleren gegevens.