Contact

ZorgMail - veilig mailen

  1. ZorgMail

Bij het leveren van goede zorg rondom een patiënt, speelt veilige communicatie en informatieoverdracht van medische gegevens een belangrijke rol. Ook privacywetgeving schrijft voor dat vertrouwelijke gegevens veilig verwerkt en uitgewisseld moeten worden.

Veel zorgverleners maken al gebruik van ZorgMail. Ook Isala maakt gebruik van ZorgMail en wil op deze manier patiëntgegevens met u uitwisselen.

Animatie over secure e-mail

Op de website van ZorgMail staat een korte animatie met uitleg over secure e-mail.


ZorgMail documentatie

Documentatie over het gebruik van Zorgmail vindt u op de website van Enovation. 

Aanmelden bij ZorgMail

Bent u nog geen gebruiker van ZorgMail en wilt u meer informatie? Ga naar de website van ZorgMail en kies voor ‘direct regelen’.

Ervaringen