Contact

Laboratorium voor pathologie

  1. Laboratorium voor pathologie
Punt Coronavirus (COVID-19) Bent u patiënt, begeleider of bezoeker? Hier vindt u belangrijke informatie over uw bezoek aan Isala.

Het Laboratorium voor pathologie van Isala is gespecialiseerd in het onderzoek naar ziekten, maar geeft daarnaast ook voorlichting, onderwijs en doet wetenschappelijk onderzoek. Een aantal activiteiten van Pathologie zijn het uitvoeren van cytologisch en histologisch onderzoek, moleculair diagnostisch onderzoek, obductie onderzoek en punctie op afspraak. Op deze pagina leest u meer over de afdeling Pathologie.

Voor het aanvragen van onderzoek en instructies gaat u naar Aanvragen diagnostiek.

Soorten onderzoek

De afdeling Pathologie gebruikt diverse onderzoekstechnieken (macroscopie en microscopie) om tot de beste diagnoses te komen. Op deze manier komen we bijvoorbeeld infectieziekten, ontstekingen of een kwaadaardige tumor op het spoor.

Voor enkele aanvullende technieken werken we samen met het KCL en het LMMI van Isala. Het gaat dan om de technieken flowcytometrie en moleculair biologisch onderzoek. Voor deze technieken delen we apparatuur, kennis en personele inzet.

Flowcytometrie

Flowcytometrie is een onderzoekstechniek op celniveau. Cellen worden gemarkeerd met een fluorescerende stof. Daarna gaan ze in laminaire flow langs een optisch detectiesysteem en worden ze geteld. Via deze telling kunnen we veel eigenschappen van de cellen analyseren. Met flowcytometrie kunnen we de zekerheid van onze diagnoses verhogen. Vooral bij de lymfeklierdiagnostiek.

Moleculair biologisch onderzoek

Via moleculair biologisch onderzoek (DNA-onderzoek) kunnen we in cellen kleine deeltjes erfelijk materiaal aantonen en onderzoeken. Op die manier onderzoeken we bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen en onderlinge verwantschap. Deze vastgestelde eigenschappen kunnen bepalend zijn voor de keuze van bijvoorbeeld aanvullende therapieën.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Pathologie doet mee aan klinisch toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van pathologisch onderzoek en aanvullende onderzoekstechnieken. Een voorbeeld hiervan is immunologische- en moleculaire bepalingen, veelal in relatie tot triage binnen zorgtrajecten en/of farmacotherapeutische toepassingen. Door wetenschappelijke studies kunnen onderzoekstechnieken en behandelingen verder verbeterd worden. Met als doel: de beste diagnoses, met de meeste zekerheid en beste behandeling voor uw patiënt.

Voorlichting en onderwijs

De afdeling Pathologie heeft de ambitie een lerende organisatie te zijn. Daarom faciliteren we al jarenlang diverse opleidingen en geven we voorlichting: 

  • Er zijn stageplaatsen voor studenten uit het middelbaar en hoger laboratorium onderwijs.
  • Onze pathologen verzorgen onderwijs aan coassistenten.
  • De afdeling biedt een B-opleiding in samenwerking met de afdeling Pathologie van het UMC Groningen. Hierdoor werkt op de afdeling ten minste één arts-assistent in opleiding tot patholoog (aios).
  • Daarnaast verzorgen wij voorlichting en onderwijs voor analisten, medisch specialisten en arts-assistenten.

Keurmerken

Samenwerkingsorganisaties Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent sinds oktober 2016 Isala KCL en Isala Pathologie (LAB) in Zwolle als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

ISO 15189 is een wereldwijd erkend document waarin ziekenhuislaboratoria en aanvragers van laboratoriumonderzoek (artsen) samen hebben vastgelegd aan welke eisen een laboratorium moet voldoen om goede en betrouwbare onderzoeksresultaten te kunnen leveren. De ISO 15189 accreditatie heeft betrekking op de opleiding van personeel, controle van gebruikte apparatuur en software en controle op de kwaliteit van testmethoden. Met het behalen van dit keurmerk heeft de afdeling Pathologie van Isala en Harderwijk bewezen te voldoen aan alle eisen die in deze internationaal erkende norm worden gesteld aan de kwaliteit van medische laboratoria.

Klachten en opmerkingen

De afdeling Pathologie streeft er naar om u optimaal van dienst te zijn. Mocht u klachten of opmerkingen hebben over onze dienstverlening, nodigen wij u uit om dit aan ons kenbaar te maken via het reactieformulier.

Contact

Consultatie

Voor vragen is de afdeling Pathologie van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur bereikbaar via (038) 424 31 10.

Locaties

Isala Zwolle

Hoofdgebouw (V1.1)
Pathologie
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle  
Routebeschrijving

St. Jansdal Harderwijk

Pathologie
Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk