ISALA

Anderhalvelijnszorg in huisartsenpraktijk Wijhe

​Tom Brandon, sportarts bij Isala, draaide onlangs vier consulten in huisartsenpraktijk Wijhe. Hij zag daar - samen met de huisartsen en fysiotherapeuten - patiënten met pijn aan het bewegingsapparaat die steeds niet overgaat (maar zonder OK-indicatie). Patiënten, huisartsen en fysiotherapeuten zijn enthousiast en een datum voor een nieuw gezamenlijk anderhalvelijnszorg spreekuur is gepland. 

Brandon: ‘Deze keer heb ik het spreekuur gedaan. De volgende ga ik ook nog doen. Maar het is de bedoeling dat ook de orthopeden en de revalidatieartsen van Isala consulten gaan verrichten in de praktijk in Wijhe.’ De patiënten die Brandon zag, waren enthousiast en gaven het cijfer 8 voor het spreekuur. ‘Zij hadden nog nooit zo veel aandacht gehad voor hun probleem.’ Maar ook de huisartsen en fysiotherapeuten zien de toegevoegde waarde van dit anderhalvelijns spreekuur. Jorieke van Ark en Mans Mees: ‘Wij ervaren deze samenwerking als zeer positief. Je krijgt direct onderwijs in bewegingsapparaatonderzoek, ziektebeelden en behandelingen. Tom Brandon vertelt veel en is ook op de hoogte van onze (on)mogelijkheden als huisarts.’

Samen verbeteren

Brandon: ‘Wij doen dit omdat wij de relatie met de huisartsen enorm belangrijk vinden. Daarnaast verbeteren wij zo samen de zorg voor de patiënten. Huisartsen en fysiotherapeuten steken wat op van ons beleid, wat zij vervolgens weer kunnen gebruiken bij een andere patiënt. Ze krijgen zo beter inzicht in wat een goede verwijzing is. In het ziekenhuis zien wij op deze manier vooral de patiënten die echt de ziekenhuiszorg nodig hebben. Dat werkt efficiënter.’ Voor hartpatiënten en diabetespatiënten is het al veel langer gewoon dat er een verschuiving optreedt van de tweede naar de eerste lijn. Brandon: ‘Dat willen wij dus ook bereiken met de zorg rond het bewegingsapparaat.’ 

Op dit moment is de samenwerking tussen huisartsenpraktijk Wijhe en Isala nog een pilot. Brandon: ‘De kosten liggen daarom nog bij de huisartsen en bij Isala. Het zou mooi zijn als de zorgverzekeraar dit uiteindelijk gaat vergoeden.’