ISALA

Stap voor stap werken aan kwaliteit wordt beloond

Vrijdag 3 november kwam de jaarlijkse top 100 van het Algemeen Dagblad uit. Isala Zwolle is op deze lijst gestegen naar de 55ste plaats en Isala Diaconessenhuis is gedaald naar de 62ste plaats. Ina Kuper, lid Bestuursteam: ‘Isala Zwolle ziet zijn inspanningen beloond met deze stijging, daar mogen we heel tevreden over zijn. Dat Isala Diaconessenhuis wat is gedaald is natuurlijk jammer, maar we weten dat daar prima inspanningen zijn geleverd. Daardoor is nu ook hier de internationaal erkende JCI-accreditatie voor kwaliteit en veiligheid behaald. Ik verwacht dat we dat volgend jaar in de cijfers terug zien. Deze accreditatie is een belangrijk fundament voor kwaliteit. Zonder de inspanningen van onze zorgprofessionals is het behalen van deze positieve resultaten niet mogelijk. We gaan natuurlijk door, het is nooit genoeg. Kwaliteit en veiligheid houden onverminderd de hoogste prioriteit. Stap voor stap worden we steeds beter.’

Op de AD-lijst zien we dat een aantal zaken nog beter kan, zoals het registreren in de systemen. Dat betekent echter niet automatisch dat we niet de goede handelingen doen. We verwachten dat het registreren beter gaat als we ons nieuwe elektronisch patiëntendossier eind 2018 gereed hebben. Zo kan bijvoorbeeld het vastleggen van de controle op ondervoeding beter. Dat neemt niet weg dat onze diëtisten dit jaar diverse verbeteracties hebben doorgevoerd, zoals de introductie van veel nieuwe eiwitrijke producten. Deze extra aandacht leidt volgend jaar naar verwachting tot betere scores.

Soms wijken scores af, omdat wij een andere werkwijze hanteren dan andere ziekenhuizen. Een voorbeeld hiervan is de behandeling van infecties bij heupprotheses. In samenwerking met het UMCG hebben wij onlangs een procedure ontwikkeld waarbij wij in een vroeg stadium infecties actief opsporen en behandelen. Veel andere ziekenhuizen volgen hierin een meer afwachtend beleid.

Anderzijds laten de cijfers zien dat het onderwerp pijn in 2016 prioriteit heeft gehad. Nagenoeg iedere patiënt krijgt een pijnmeting. Meten leidt tot behandelen van de pijnklachten, waardoor een patiënt beter herstelt. 

Isala heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de onderliggende structuur neer te zetten. Dit staat aan de basis van succes. Onze zorgprofessionals werken iedere dag hard om de zorg stap voor stap te verbeteren, onder andere ondersteund door verbeterteams op de afdelingen. Onze patiënten geven in patiënttevredenheidsonderzoeken aan dat ze tevreden zijn over Isala. Daar zijn we heel blij mee. Want dat is ons hoogste doel, waar we dagelijks aan werken.
In juli 2017 behaalde ook Isala Diaconessenhuis de JCI-accreditatie. Daarmee heeft Isala aangetoond voor al haar locaties te voldoen de internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid. JCI is een WHO-erkende organisatie.

AD artikel: 'Hier staat het beste ziekenhuis van Nederland'
Bekijk de 'volledige ziekenhuis top 100'