ISALA

Botscintigrafie

Met een botscintigrafie brengen we verstoringen in de botten in beeld. Deze verstoringen kunnen het gevolg zijn van een breuk, slijtage, ontstekingen, tumoren of uitzaaiingen. Patiënten noemen een botscintigrafie vaak een botscan.

Soorten botscintigrafie

Er zijn verschillende botscintigrafiën mogelijk:

Botscintigrafie totaal
Bij een botscintigrafie totaal maakt een dubbelkops gammacamera een opname van het hoofd tot en met de voeten, zowel anterior als posterior.

3-fasenbotscintigrafie
Een 3-fasenbotscintigrafie wordt uitgevoerd bij verdenking van ontstekingsprocessen. De eerste en tweede fase (doorbloedingsfase) voeren we in de meeste gevallen ’s ochtends uit. Drie à vier uur na injectie van de radioactieve stof vindt de derde fase plaats. In de derde fase is de radioactiviteit opgenomen door de botten.

Botscintigrafie partieel
Bij een botscintigrafie partieel maken we opnamen van het lichaamsdeel waar de pijnklachten zich bevinden. Bij orthopedische aanvragen brengen we ook de ketengewrichten in beeld. Aansluitend kan er een SPECT-scan plaatsvinden. Dit verhoogt de sensitiviteit, waardoor het een belangrijke bijdrage levert aan het correct lokaliseren van afwijkingen.

Indicaties voor een botscintigrafieIndicaties voor een botscintigrafie zijn:
maligne aandoeningen zoals een mammacarcinoom of een prostaatcarcinoommetabole aandoeningen zoals hypercalciëmiebenigne aandoeningen zoals M.Paget, fibreuze dysplasie en een osteoïd osteoom osteomyelitisorthopedisch-traumatische aandoeningen.

Verloop van een botscintigrafie

In de meeste gevallen dienen we de patiënt ‘s ochtends intraveneus radioactief Technetium gekoppeld aan oxidronaat (HDP) toe. Minimaal drie uur na toediening vinden de opnamen plaats. De 99m Tc-HDP maakt de lokale osteoblastenactiviteit in het skelet zichtbaar. Is de osteoblastenfunctie lokaal in het lichaam verhoogd, dan zijn er meer hotspots zichtbaar op de botscan. De doorbloeding en opbouw en reparatie van het botweefsel bevorderen de opname van de radioactiviteit. De patiënt dient voor en na de toediening van de radioactiviteit extra te drinken. Dit stimuleert de afvoer van de radioactiviteit uit het lichaam.

Interpretatie van een botscintigrafie

Bij een normale botscintigrafie is een symmetrische verdeling van de radioactiviteit zichtbaar. Een botscintigrafie bij kinderen en jong volwassenen laat een verhoogde stapeling van de radioactiviteit zien ter hoogte van de groeischijven. Bij vaatrijke processen en ontstekingen vertonen de eerste en de tweede fase van de botscintigrafie een verhoogde vascularisatie ter plaatste. Metastasen zijn visueel zichtbaar als hotspots die willekeurig verdeeld zijn in het skelet. Er kan sprake zijn van een ‘superscan’ bij uitgebreide metastasen. Deze scan is kenmerkend vanwege het absent kidney sign.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Nucleaire geneeskunde.