ISALA

Cardiale snelstraat op de SPECT/CT

​Door middel van de cardiale snelstraat kunnen we in één dag op efficiënte en urgente wijze een complete diagnose stellen. Uw patiënt komt hiervoor in aanmerking als hij een blanco cardiale voorgeschiedenis heeft. Patiënten die onze afdeling bezoeken voor de cardiale snelstraat, krijgen - net als bij een normale dagopname - een myocardscintigrafie na inspanning. Daarnaast bepalen we bij de cardiale-snelstraat-patiënten een calciumscore. Een calciumscore brengt met behulp van de CT-scan de hoeveelheid kalk in de coronairen in beeld. De mate van verkalking geeft de kans op coronairlijden weer. Eventueel wordt er ’s middags een contrast CT-scan gemaakt van de coronairen. Dit is afhankelijk van de uitslag van de onderzoeken eerder die dag. Hoe een CTA verloopt, staat verderop in dit gedeelte beschreven.

Indicaties voor de cardiale snelstraat op de SPECT/C

Een risico-inventarisatie bij patiënten met een blanco cardiale voorgeschiedenis en met verdachte klachten, zoals pijn op de borst, uitstraling van pijn, kortademigheid, om coronaire hartziekten (CAD) aan te tonen of uit te sluitendetectie of exclusie van coronaire stenosenbeoordeling van coronaire anomaliën.

Routing patiënt cardiale snelstraat

 • Ochtendprogramma
 • Eventueel middagprogramma
 • Myocardscintigrafie bij stress: farmacologische stress van het myocard middels toediening van adenosine toediening van het radiofarmacon (Tc-99m-tetrofosmine) halve reep chocolade eten + 3 bekers water drinken
 • Myocardscintigrafie in rusttoediening radiofarmacon (Tc-99-m-tetrofosmine) halve reep chocolade eten + 3 bekers water drinken
 • CalciumscoreHR > 70 BPM worden B-blokkers toegediend

CTA-coronairen

 • patiënt moet 3 uur nuchter zijn voorafgaand aan het onderzoek
 • HR > 50 BPM worden B-blokkers toegediend


CTA-coronairen

Door middel van een contrast CT-scan brengen we de coronairen in beeld. De patiënt dient vanaf drie uur voor het onderzoek nuchter te zijn.

Indicatie voor een CTA-coronairen

U kunt patiënten doorverwijzen voor een CTA-coronairen voor:

 • detectie of exclusie van coronaire stenosen
 • beoordeling van stents en bypass grafts
 • beoordeling van coronaire anomalieën.

Contra-indicaties voor een CTA-coronairen

Het slagen van de CT-scan is afhankelijk van meerdere factoren, dit geeft een aantal contra-indicaties:

 • irregulaire HR
 • contra-indicaties voor jodiumhoudend contrastmiddel (allergie, eGFR <60)
 • ernstig overgewicht
 • een patiënt die de instructies niet kan opvolgen
 • zwangerschap (in verband met de stralingsdosis).

Afwijkende nierwaarden bij CTA-coronairen

In principe controleren wij vlak voor een CTA-coronairen de nierfunctie van de patiënt. Deze waarden zijn drie maanden bruikbaar, daarna moeten ze opnieuw bepaald worden. Als er contra-indicaties voor jodiumhoudend contrastmiddel bestaan – bijvoorbeeld een afwijkende nierfunctie en/of contrastallergie - moet de patiënt eventueel voorbereid worden. Hoe de patiënt voorbereid moet worden, is afhankelijk van de ernst van de nierfunctiestoornis en/of contrastallergie, de conditie van de patiënt, en dergelijke.
Aan de hand van het stroomdiagram bepalen we de juiste voorbereiding. In sommige gevallen volstaat het om de patiënt extra te laten drinken of bouillon te geven. Hoort de patiënt volgens het stroomdiagram doorverwezen te worden naar de contrastpolikliniek, dan dient dit eerst te gebeuren.

Afwijkende nierwaarden bij patiënt snelstraat

Voor een patiënt met een afwijkende nierfunctie die voor een snelstraat komt, hoeft niet vooraf een bezoek aan de contrastpolikliniek geregeld te worden; het kan zijn dat de CTA-coronairen toch niet nodig blijkt te zijn. Indien een CTA-coronairen wel nodig blijkt te zijn, moet er een afspraak gemaakt worden voor een bezoek aan de contrastpolikliniek. Hierna kan een nieuwe afspraak voor de CTA-coronairen gepland worden.

Interpretatie van een CTA-coronairen

De CTA werken we dusdanig uit dat het verloop van de coronairen precies te volgen is. Hierdoor kunnen anomalieën en stenoses worden opgespoord. Ook de omliggende structuren, die problemen in de coronairen kunnen veroorzaken, zijn op de CTA zichtbaar.

Nazorg na toediening van contrastmiddel

Tijdens en na toediening van het contrastmiddel houden medisch nucleair werkers de patiënt nauwlettend in de gaten. Na het onderzoek blijft de patiënt in ieder geval nog een kwartier op de afdeling, zodat er ingegrepen kan worden bij een eventuele contrastreactie. Het is belangrijk dat de patiënt na afloop van de scan ten minste twee liter water drinkt. Hierdoor verlaat het contrastmiddel zo snel mogelijk het lichaam.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Nucleaire geneeskunde.