ISALA

Galzuurademtest

Het verloop van een galzuurademtest

Een galzuurademtest kan een eventuele bacteriële overgroei in de dunne darm vaststellen. Veel bacteriesoorten zijn in staat om van de geconjugeerde galzuren het aminozuurgedeelte af te splitsen. Dit proces kan gevolgd worden door de patiënt oraal radioactief gelabeld glycocholzuur (C14-GCZ) toe te dienen.

Op de onderzoeksdag meten we om de twee uur hoeveel van de gelabelde radioactiviteit teruggeblazen wordt door middel van de uitademingslucht (CO2) van de patiënt. Indien er geen bacteriële overgroei aanwezig is in de dunne darm, komt er praktisch geen gelabelde radioactiviteit vrij.

Indicaties voor een galzuurademtest

  • diagnostiek van chronische diarree
  • aanwezigheid van vet in de ontlasting (steatorrhoea)
  • bacteriële overgroei
  • ileale dysfunctie: verstoorde opname van voedsel in een gedeelte van de dunne darm (distale ileum).

Aandachtspunten

  • de patiënt moet nuchter zijn
  • de patiënt mag tijdens de test niet roken, slapen en geen inspannende activiteiten verrichten
  • staak 2 à 3 dagen voor het onderzoek het gebruik van darmmotiliteitsbeïnvloedende middelen (immodium) van de patiënt, tenzij anders vermeld.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Nucleaire geneeskunde.​