ISALA

Longperfusiescintigrafie (en longventilatie-onderzoek)

Om de doorbloeding en de luchtbeweging in de longen in beeld te brengen, voeren we op de afdeling Nucleaire geneeskunde van de Isala de volgende onderzoeken uit:

  • longperfusiescintigrafie
  • longventilatie-onderzoek.

Afhankelijk van uw aanvraag brengen we uitsluitend de doorbloeding van de longen in beeld door middel van een longperfusiescintigrafie óf we brengen de doorbloeding en de ventilatie van de longen in beeld door een longperfusiescintigrafie met aansluitend een longventilatie-onderzoek uit te voeren.

Het verloop van een longperfusiescintigrafie

Door toediening van licht radioactieve eiwitten (macroaggregaten) brengen we het perifere pulmonale vaatbed in beeld. De eiwitten lopen vast in de precapillaire arteriolen in de longen. De verdeling van de radioactiviteit geeft de verdeling van de doorbloeding weer. Indien een longarterietak is afgesloten, is perifeer in een (sub)segment geen radioactiviteit zichtbaar (cold spot).

Aansluitend kan een longventilatie-onderzoek plaatsvinden. Dit principe berust op de ventilatieverdeling in de longen door inhalatie van kryptongas.

Indicaties voor een longperfusiescintigrafie:

  • longembolie; indien de longperfusie scintigrafie afwijkend is, dient een longventilatie-onderzoek plaats te vinden voor een betrouwbare uitspraak
  • (gedeeltelijke) afsluiting van (takken van) de arteria pulmonalis bij congenitale hartafwijkingen, vóór en na chirurgie
  • beoordeling regionale verdeling functionerend longweefsel vóór chirurgie (vaak wordt hierbij ook een longventilatie-onderzoek uitgevoerd).

Interpretatie van een longperfusiescintigrafie

Een normale longperfusiescintigram vertoont een homogene verdeling van de radioactiviteit in de longen. Een embolie is dan vrijwel uitgesloten.

Als de longperfusiescintigram afwijkend is, voeren we in de meeste gevallen aansluitend een longventilatie-onderzoek uit. Soms is dit niet direct mogelijk in verband met de levering van de krypton. Een afwijkend longperfusiescintigram vertoont multipele segmentale (of grotere) perfusiedefecten. Als het longventilatie-onderzoek geen afwijkingen vertoont, is het zeer waarschijnlijk dat de patiënt een longembolie heeft 
(> 90%).

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Nucleaire geneeskunde.