ISALA

Maagontledigingsonderzoek

​Het verloop van een maagontledigingsonderzoek

Na het eten van een proefmaaltijd door de patiënt kunnen we de snelheid waarmee de maag zich ontledigt in beeld brengen. De proefmaaltijden zijn een pannenkoek (vaste maaltijd) en vla (vloeibare maaltijd) met de radioactieve stof Technetium-99m tin-colloїd.

De maagontlediging van de vaste maaltijd wordt gekenmerkt door een pre-ontledingsfase (lag fase) en een lineaire ontledigingsfase. Tijdens deze fases wordt het voedsel verwerkt alvorens de eigenlijke maagontleding begint. De maagontlediging van een vloeibare maaltijd verloopt gelijkmatig (mono-exponentieel).

In principe wordt eerste een maagontlediging met een vaste maaltijd (pannenkoek) uitgevoerd en enkele dagen later het onderzoek met een vloeibare maaltijd (vla).

Indicaties voor een maagontledigingsonderzoek

  • bovenbuikklachten bij patiënten
  • een aanwezige aandoening waarbij maagontledigingsstoornissen kunnen optreden (scleroderemie, diabetes mellitus, amyloïdose, dystrofia myotonica)
  • bovenbuikklachten na maagchirurgie zoals anti-reflux-chirurgie, vagotomie of een maagresectie
  • ernstige gastro-oesofageale reflux
  • patiënten met functionele dyspepsie
  • patiënten met ernstige obstipatie om vast te stellen of er een gegeneraliseerde motiliteitsstoornis aanwezig is
  • bovenbuikklachten bij chronisch gebruik van geneesmiddelen met motiliteitsremmende werking.

Toediening en onderzoek

Vast
De patiënt krijgt een pannenkoek (met een kleine hoeveelheid radioactiviteit). De patiënt moet de pannenkoek zittend zo snel mogelijk opeten. Direct daarna maken we opnamen van de maag waarbij de patiënt ligt. Ook eventuele reflux kan hierbij zichtbaar worden.

Vloeibaar
De patiënt krijgt een bakje met vla (met een kleine hoeveelheid radioactiviteit). De patiënt moet de vla zitten zo snel mogelijk opeten. Direct daarna maken we opnamen van de maag waarbij de patiënt ligt. Ook eventuele reflux kan hierbij zichtbaar worden.

Normaalwaarden maagontlediging

Lag faseOntledigingsfase (T1/2)
 Vla5 min. ± 334-67 min. gem. 45 min.
Pannenkoek22 min. ± 938-83 min. gem. 53 min.


Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Nucleaire geneeskunde.