ISALA

Prikaccidenten

​Prikaccidenten is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt-, en spat-accidenten. Ze zorgen voor een klein maar belangrijk risico voor overdracht van bloedoverdraagbare aandoeningen (Hepatitis B, Hepatitis C en HIV). Daarnaast veroorzaken ze vaak veel angst en onzekerheid bij degene die zich verwond heeft. Ook kunnen ze een grote impact hebben op de werk- en leefsituatie en leiden tot onnodige kosten en ziekteverzuim.

Voorkom angst en onzekerheid

Het Meldpunt prikaccidenten van Isala biedt bedrijven in Zwolle en omgeving de mogelijkheid om de volledige afhandeling, behandeling en monitoring van prikaccidenten uit te voeren. Zeven dagen per week, 24 uur per dag bent u verzekerd van een snelle en gecoördineerde behandeling van uw medewerker.

Risicoberoepen

In bepaalde branches lopen medewerkers het risico besmet te raken met Hepatitis B, C en/of hiv. Tijdens hun werk kunnen zij gebeten worden, bloedspatten krijgen of zich prikken. Het Meldpunt prikaccidenten van Isala kent de risicoberoepen.
Wij werken bijvoorbeeld voor:

 • zorginstellingen
 • penitentiaire inrichtingen
 • politie.

Maar zijn ook beschikbaar voor:

 • groenvoorziening
 • afvalverwerking.

Bent u geïnteresseerd en wilt u weten of ook uw beroep tot de risicoberoepen behoord, neem dan vrijblijvend contact op. Wij bespreken graag de mogelijkheden.

Werkwijze bij prikaccidenten

Hoewel het niet vaak voorkomt dat een medewerker daadwerkelijk besmet raakt, roepen dergelijke gebeurtenissen angst en onzekerheid op. Met een abonnement bij het Meldpunt prikaccidenten van Isala heeft uw medewerker snel uitsluitsel over besmetting.

Bij een prikaccident bieden wij de volgende service:

Intake

 • Risicoanalyse (telefonisch consult). De professional maakt een risico inschatting met u. Afhankelijk van de inschatting coördineert de professional vervolgens de bloedafname, de behandeling en de eventuele vervolgonderzoeken.

Behandeling (indien nodig)

 • Bloedafname en -onderzoek. Indien bloedonderzoek moet plaatsvinden geven wij in principe binnen 2 uur na de bloedafname uitsluitsel over het hiv-infectierisico en de te nemen stappen.
 • Behandeling met medicatie. Indien behandeling met medicatie nodig is (hepatitis B en of hiv) wordt dat aansluitend verzorgd door onze arts.
 • Vervolgonderzoek. Eventueel vervolgonderzoek (hiv en of hepatitis C) bij onze infectioloog wordt eveneens snel georganiseerd.

Abonnementen

Tegen een abonnementstarief van 20 euro per medewerker per jaar verzekert u zich van adequate afhandeling en nazorg. Bedrijven groter dan 150 medewerkers betalen maximaal 2.500 euro per jaar.

Een indicatie van de kosten voor de afhandeling van prikaccidenten worden apart in rekening gebracht.

Kosten behandeling prikaccidenten

Wij berekenen de volgende afhandelingtarieven:

 • Laag risicoaccident zonder interventies: € 100*
 • Laag risicoaccident met interventies: € 250*
 • Hoog risicoaccident met interventies: € 750*
  * BTW is niet van toepassing.

Contact

Wilt u meer weten over de dienstverlening van het Meldpunt prikaccidenten van Isala? Neemt u dan vrijblijvend contact op met het secretariaat van Isala Arbo, t (038) 424 66 00. U mag ook mailen naar meldpuntprikaccidenten@isala.nl.