ISALA

Myocardscintigrafie bij inspanning en rust

Een myocardscintigrafie bij inspanning en rust voeren wij uit voor de:

 • bepaling van de regionale doorbloeding van het myocard tijdens farmacologische inspanning en eventueel in rust;
 • bepaling van de ejectiefractie door middel van ECG-gating.

Indicaties

 • risico-inventarisatie bij patiënten met een blanco cardiale voorgeschiedenis en verdachte klachten;
 • aantonen of uitsluiten van coronaire hartziekten (CAD);
 • bepaling van functionele betekenis van bekend CAD;
 • na een doorgemaakt myocardinfarct;
 • evaluatie van de effectiviteit van een ingesteld therapie.

Voorbereiding van de patiënt

Voor de betrouwbaarheid van het onderzoek is het van belang dat de patiënt zich aan een aantal voorbereidingen houdt:

 • gedurende 24 uur voorafgaand aan het onderzoek mag de patiënt geen koffie, thee, cola, cafeïne houdende energiedrankjes, chocolade en bananen consumeren. Ook mag de patiënt niet roken;
 • coffeïne houdende pijnstillers en Viagra, Persatin en Asasantin mogen niet ingenomen worden;
 • plastabletten mogen op de dag van het onderzoek niet ingenomen worden om te voorkomen dat de patiënt telkens naar het toilet moet;
 • het gebruik van bètablokkers dient 48 uur voor het onderzoek gestaakt te worden.

Het verloop van een myocardscintigrafie bij inspanning en rust

Hieronder leest u hoe een myocardscintigrafie bij inspanning en in rust verloopt.

Myocardscintigrafie bij inspanning
Op de afdeling Nucleaire geneeskunde werken wij met een eendaags protocol. Via een tijdelijk infuus dienen we gedurende zes minuten adenosine (een vaatverwijderaar) toe, hiermee bootsen we een inspanning na.

Heeft de patiënt conta-indicaties voor adenosine (zoals COPD, 2de en 3de graads AV-block of AV-ritme), dan kiezen we voor dobutamine of een inspanningstest door middel van fietsen.
Gelijktijdig met de adenosine dienen we de radioactiviteit toe. Ongeveer een uur later kijken we hoe de doorbloeding van het myocard in ingespannen toestand is. De opnamen worden gated opgenomen bij een regelmatige hartslag, zodat ook de ejectiefractie bepaald kan worden.

Myocardscintigrafie in rust
's Middags komt de patiënt eventueel terug voor een myocardscan in rust. Dit is afhankelijk van het verloop van de myocard inspanningsopname, die eerder op de dag is gemaakt.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Nucleaire geneeskunde.