ISALA

Nierscintigrafie

Het verloop van een nierscintigrafie

De patiënt krijgt intraveneus 99mTc succimer (DMSA) toegediend. De radioactiviteit wordt gestapeld in de microscopisch kleine buisjes in de nier die de urine vervoeren binnen de nier (niertubili). Met statische opnames kunnen defecten in de stapeling afgebeeld worden. Een nierscintigram vindt vaak aanvullend op een echografie en/of CT-scan plaats, omdat het een beeld geeft van de regionale doorbloeding en functionaliteit in de nieren.

Indicaties voor een nierscintigrafie

  • aantonen van littekens bij patiënten met reflux of nierstenen. De links-rechtsverhouding is hierbij heel belangrijk;
  • diagnostiek van een nierinfarct of een ruimte-innemend proces in de nier;
    in geval van een hoefijzernier vaststellen of de isthmus uit bindweefsel dan wel uit nierparenchym bestaat;
  • diagnosticeren van een ectopische nier.

Interpretatie van een nierscintigrafie

Een normaal nierscintigram vertoont een homogene verdeling van de radioactiviteit in de nieren zonder cold spots (slecht doorbloede gebieden waardoor hier minder of geen radioactiviteit stapeling zichtbaar is).

Haarden van acute nierbekkenontsteking, littekens van nierbekkenontsteking, een nierinfarct, niercyste en andere ruimte-innemende processen kunnen worden afgebeeld als een activiteit defect (koud gebied zonder radioactiviteit) op de opnames.
Haarden van acute nierbekkenontsteking kunnen na een effectieve behandeling verdwijnen, maar littekenweefsel niet.

Een verwijd pyelocalicieel-systeem kan zich ook als een cold spotgebied afbeelden. Bij baby’s kan de maag zich als een cold spot presenteren boven de linker nier.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Nucleaire geneeskunde.​