ISALA

Pancreas- en levertumoren

​Isala is zowel pancreas- als leverchirurgisch centrum. Resecties voor goed- en kwaadaardige tumoren worden uitgevoerd door een team van ervaren chirurgen en ondersteunende specialisten en medewerkers. De afdelingen Maag-, darm- en leverziekten, Radiologie, en Oncologie zijn nauw betrokken bij de diagnostiek en therapie. Afhankelijk van de lokalisatie kan een leverresectie ook laparoscopisch worden uitgevoerd. Naast chirurgie behoren ook radiofrequente ablatie (RFA) en stereotactische radiotherapie (SRT) tot de behandelmogelijkheden voor specifieke indicaties. Wekelijks worden alle tumoren besproken in het multidiscipliniar HPB-overleg. Er is een nauwe samenwerking met het UMCG en andere grote centra binnen het Managed Clinical Netwerk HPB (Hepatopancreatobiliaire tumoren) Noord-Nederland. Er wordt actief geparticipeerd in grote landelijke studies op dit gebied. 

Verwijzen

Wanneer u een patiënt wilt verwijzen naar de polikliniek Maag-, darm- en leverziekten of de afdeling Chirurgie, verzoeken wij u de volgende gegevens te vermelden / toe te voegen:

 • Brief
 • Patiëntgegevens (incl. 06-nummer indien beschikbaar)
 • Email-adres en tel. nummer van verwijzend arts/specialist
 • Uitslagen van uitgevoerde onderzoeken
 • Beeldmateriaal op CD/DVD

Tumoren van het pancreas > verwijzen naar polikliniek Maag-, darm- en leverziekten

 • CT-abdomen; 4-fases 2 mm coupes
 • CT-thorax; 2 mm coupes
 • ERCP of MRCP
 • Lab-uitslagen (o.a. CA 19-99)
 • Evt. PA-uitslagen

Colorectale levermetastasen > verwijzen naar afdeling Chirurgie

 • CT-abdomen; 4-fases 2 mm coupes
 • CT-thorax; 2 mm coupes
 • Lab-uitslagen, waaronder CEA
 • Evt. PA-uitslagen (NB suspecte leverlesies bij voorkeur niet biopteren!)
 • Recent coloscopie < ½ jaar
 • OK-verslag van colon operatie

Primaire maligniteiten van de lever (HCC of cholangiocarcinoom) > verwijzen naar afdeling Chirurgie

 • CT-abdomen; 4-fases 2 mm coupes
 • CT-thorax; 2 mm coupes
 • MRCP (bij cholangiocarcinoom)
 • Lab-uitslagen (o.a. AFP, CA19-9, leverfuncties, stollingsstatus, albumine)
 • Evt. PA-uitslagen

Benigne aandoeningen van de lever > verwijzen naar afdeling Chirurgie

 • MRI of 4-fasen CT, bij voorkeur 2 mm slices (5 mm is in dit geval ook toereikend);
 • Labwaarden waaronder AFP

Contact polikliniek Maag-, darm- en leverziekten

Polikliniek Maag-, darm- en leverziekten
Secretariaat MDL
Kamer V2.0.655
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
tel. (038) 424 62 23
fax (038) 424 30 56
gastro.enterologie@isala.nl  

Contact polikliniek Chirurgie

Polikliniek Chirurgie
Secretariaat Chirurgie
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
tel. (038) 424 77 20