ISALA

Pancreascarcinoom

Als u een patiënt met een pancreascarcinoom wilt doorverwijzen naar de afdeling Maag-, darm- en leverziekten, belt u eerst met de dienstdoende MDL-arts. Na dit telefonisch overleg kunt u uw verwijsbrief naar ons faxen.

Wij vragen u al verricht radiologisch onderzoek op een CD-rom te branden en met een radiologisch verslag naar ons te sturen. Voor de stagering van een pancreascarcinoom is in principe geen EUS- of PET-scan noodzakelijk.

Kwaliteitscriteria CT-scan

Om te voorkomen dat wij na verwijzing de CT-scan nogmaals moeten doen, vragen wij u de volgende kwaliteitscriteria aan te houden:
De coupedikte van de doorsnee is maximaal 5 mm met 50% overlap. Bij de CT-scan moet de maag met contrast worden gevuld, inclusief het onderste deel van de slokdarm. Om levermetastasen adequaat te kunnen detecteren, is intraveneuze contrasttoediening met 40 gram jodium essentieel. De thorax moet mee gescand worden. Er moet een blanco, arteriële, portale en laat portale (na 5 minuten) opname worden gemaakt met 125 ml jodiumhoudend contrast.​

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Maag-, darm- en leverziekten.