ISALA

Punctiecytologie Pathologie

De afdeling Pathologie heeft tientallen jaren ervaring met punctiecytologie. Onze pathologen verrichten per jaar meer dan 1000 cytologische puncties. Op deze pagina vindt u meer informatie over deze puncties.

Wanneer verrichten we een cytologische punctie?

Met name bij palpabele laesies (voelbare zwellingen) verrichten we cytologische puncties, soms met echo. Vaak gaat het om onderhuidse zwellingen of laesies van de:

 • mamma
 • lymfeklier
 • schildklier
 • speekselklieren
 • weke delen.

Hoe verloopt een punctie?

We halen een kleine hoeveelheid cellen en weefselstukjes weg uit de laesie. Dit gebeurt met een dunne naald; de ingreep duurt slechts een paar seconden. Na de punctie krijgt de patiënt een pleister op de aangeprikte plaats. Die kan na enkele minuten verwijderd worden.

Van het cytologisch materiaal worden uitstrijken gemaakt. Direct na de punctie beoordeelt de patholoog een van deze uitstrijken. Hij/zij bekijkt of er voldoende bruikbare cellen zijn voor onderzoek. Zo niet, dan krijgt de patiënt een tweede punctie.

Na het maken van de uitstrijken kan er restmateriaal zijn. Dit bewaren we voor eventueel aanvullend onderzoek zoals immunologisch onderzoek en flowcytometrie.

Wat zijn de voordelen van punctiecytologie?

De voordelen zijn:

 • De cytologische punctie is snel en patiëntvriendelijk; weinig belastend voor de patiënt.
 • Cytologisch onderzoek is snel, vergeleken met histologisch onderzoek.

Wat is nodig voor het beste onderzoeksresultaat?

Voor een optimaal resultaat is het van belang dat het punctiemateriaal juist wordt afgenomen en verwerkt. De kwaliteit van de diagnostiek wordt bepaald door:

 • de punctietechniek
 • de uitstrijktechniek
 • de beoordeling van het celmateriaal (in hoeverre is het representatief?)
 • de verwerking van restmateriaal voor aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld flowcytometrie en immunologisch onderzoek).

Wanneer is de uitslag bekend?

De definitieve uitslag is in het algemeen binnen een tot vijf werkdagen beschikbaar. Hoe lang dit duurt, is mede afhankelijk van eventueel aanvullend onderzoek.

Let op
Bij CITO-aanvragen of onverwachte spoedeisende bevindingen geven we de uitslag zo snel mogelijk telefonisch aan u door. 
 

 Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Pathologie.