ISALA

Sentinel node procedure bij mammacarcinoom

Het endocrien systeem bestaat uit een aantal klieren die hormonen afscheiden. Verstoringen in de endocriene klieren brengen we in beeld met verschillende scintigrafiën, o.a. sentinel node procedure bij mammacarcinoom.

Met behulp van de sentinel node procedure (schildwachtklierprocedure) kunnen we bij een patiënt met een mammacarcinoom, de eerste lymfeklier (de schildwachtklier) in het drainagetraject vanuit de tumor opsporen.

Bij uitzaaiingen via de lymfe zal de tumor zich als eerste uitzaaien naar de sentinel node. Is de sentinel node tumorvrij, dan kan met hoge waarschijnlijkheid worden vastgesteld dat er geen uitzaaiingen via de lymfe hebben plaatsgevonden. Met behulp van radioactief gelabelde colloïddeeltjes kunnen we de lokale lymfeafvloed naar de sentinel node zichtbaar maken. In 90% van de gevallen kan op deze manier de sentinel node opgespoord worden.

Indicaties voor een sentinel node procedure bij een mammacarcinoom

  • een mammacarcinoom zonder klinische verdenking op axillaire lymfekliermetastasen. Hierbij kan een lymfekliertoilet overwogen worden.

Contra-indicaties voor een sentinel node procedure bij een mammacarcinoom

  • een recente operatie aan de mamma, vaak grotere tumoren (klinisch >3 cm)
  • multifocale en T3 (>5 cm) tumoren.

De toediening van de radioactiviteit

Het protocol voeren we uit tijdens één of twee dagen. Bij een eendaags protocol vinden het onderzoek en de operatie op één dag plaats. Bij een tweedaags protocol vindt het onderzoek plaats op de eerste dag en de operatie op de tweede dag.

Het radioactieve nanocolloïd dienen wij in drie depots peritumoraal toe. Bij niet palpabele tumoren prefereren wij het om de toediening in één depot onder echogeleide te laten plaatsvinden.

Het onderzoek en interpretatie van een sentinel node procedure bij een mammacarcinoom

De opnames moeten 3 à 4 uur na injectie plaatsvinden. In de meeste gevallen bevinden de sentinel node(s) zich axillair, maar in sommige gevallen worden één of meerdere sentinel nodes parasternaal opgespoord. In de meeste gevallen brengen we één of twee axillaire klieren in beeld. Zijn er geen of meerdere klieren zichtbaar, dan kan dye-guidance gebruikt worden om de sentinel node op te sporen.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Nucleaire geneeskunde.