ISALA

Slokdarmcarcinoom

Als u een patiënt met een slokdarmcarcinoom wilt doorverwijzen naar de afdeling Maag-, darm- en leverziekten, belt u eerst met de dienstdoende MDL-arts. Na dit telefonisch overleg kunt u uw verwijsbrief naar ons faxen.

Wij vragen u al verricht radiologisch onderzoek op een CD-rom te branden en met een radiologisch verslag naar onze afdeling te sturen. Is in uw ziekenhuis al een CT-scan gemaakt (zie kwaliteitscriteria)? Dan zullen wij aanvullend een PET-scan en een endo-echografisch onderzoek van de slokdarm doen.

Kwaliteitscriteria CT-scan

Om te voorkomen dat wij na verwijzing de CT-scan nogmaals moeten doen, vragen wij u de volgende kwaliteitscriteria aan te houden:
De coupedikte van de doorsnee is maximaal 5 mm met 50% overlap. Bij de CT-scan moet de maag met contrast worden gevuld, inclusief het onderste deel van de slokdarm. Om levermetastasen adequaat te kunnen detecteren, is intraveneuze contrasttoediening met 40 gram jodium essentieel. De gehele thorax moet mee gescand worden. ​

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Maag-, darm- en leverziekten.