ISALA

Ureumademtest

​Het verloop van een ureumademtest

Met behulp van een ureumademtest kunnen we een eventuele bacteriële overgroei (Helicobacter Pylori) in de maag vaststellen. De Ureumademtest berust op het principe dat de bacterie Helicobacter Pylori (vroeger bekend als Campylobacter pylori) de specifieke eigenschap bezit om ureum te kunnen splitsen in CO2 en ammoniak.

Om de aanwezigheid van de bacteriën in de maag te onderzoeken, dienen we de patiënt radioactief gelabeld ureum toe in de vorm van een capsule. Is er geen bacteriële overgroei aanwezig in de maag, dan bevat de uitademingslucht van de patiënt praktisch geen radioactief gelabeld ureum.

Indicaties voor een ureumademtest

  • verdenking op kolonisatie van de maag met Helicobacter Pylori;
  • evaluatie van de therapie (ureumademtest na eradicatie).

Voorbereiding patiënt

  • de patiënt moet 6 uur voorafgaand aan het onderzoek nuchter zijn en mag vanaf dat moment niet meer roken. De patiënt mag wel water drinken
  • antibiotica dient 4 weken voorafgaand aan het onderzoek gestaakt te zijn. Alle zuurremmende medicatie moet 2 weken voor het onderzoek gestaakt worden.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de site van de afdeling Nucleaire geneeskunde.