ISALA

Biopt

Instructie materiaalafname 

 

Benodigdheden

 1. Steriele container (zie afbeelding).
 2. Steriel gaasje.
 3. Fysiologisch zoutoplossing.
 4. Aanvraagformulier LMMI.

Werkwijze

 1. Breng het verkregen stukje weefsel, bot of biopt over in een steriele container:
  • zonder toevoegingen, dus DROOG, als bestemd voor alleen moleculaire diagnostiek (PCR)
  • op een met fysiologisch zout bevochtigd gaasje als bestemd voor kweek of voor kweek+PCR; enkele druppels is voldoende!
 2. Sluit de container goed af.
 3. Voorzie het potje van naam en geboortedatum van de patiënt.
 4. Vul het aanvraagformulier juist en volledig in.

Transport en bewaarcondities

Het monster dient tezamen met het aanvraagformulier zo snel mogelijk op het LMMI binnen te komen i.v.m. de kwaliteit van het materiaal. Bewaar het materiaal tot transport in de koelkast bij ongeveer 4°C.