ISALA

Keeluitstrijk

​Instructie materiaalafname 

Materiaal voor zowel bacteriekweek als moleculaire diagnostiek (PCR) op virussen en SOA-verwekkers kan worden afgenomen met de COPAN eSwab (zie afbeelding).

NB: voor diagnostiek op respiratoire virussen w.o. influenzavirus is sputum het voorkeursmateriaal. 

Benodigdheden

  1. COPAN eSwab.
  2. Aanvraagformulier LMMI.

Werkwijze

  1. Open de verpakking van de wattenstok, raak deze niet met de handen aan.
  2. Haal het buisje uit de verpakking en draai het dopje eraf. Zet het buisje neer, pas op voor omvallen!
  3. Haal de wattenstok uit de verpakking, steek hem zo diep mogelijk in de keel en beweeg de wat draaiend van links naar rechts over de achterwand van de keel, zodat een zo groot mogelijk deel van de farynxboog wordt afgestreken. Gebruik zonodig een tongspatel.
  4. Steek vervolgens de wat in de buis met transportmedium, breek het stokje af op de rode lijn en draai het dopje stevig vast op de buis.
  5. Vermeld op de buis de plaats van afname en naam en geboortedatum van de patiënt.
  6. Vul het aanvraagformulier juist en volledig in.

Transport en bewaarcondities

Het monster dient tezamen met het aanvraagformulier zo snel mogelijk op het LMMI binnen te komen i.v.m. de kwaliteit van het materiaal. Bewaar het materiaal tot transport in de koelkast bij ongeveer 4°C.

                                                                   COPAN eSwab