ISALA

Intensive care

​MICU-centrum

Isala heeft een erkenning als MICU-centrum. MICU staat voor Mobiele Intensive Care Unit. Isala is het enige niet-academische MICU-centrum met verantwoordelijkheid voor de coördinatie van het MICU-transport in Midden-Oost Nederland, volgens de landelijke richtlijn transport IC-patiënten van de NVIC.

Met MICU-transport wordt een IC-patiënt vervoerd naar een ziekenhuis waar hij/zij aanvullende IC-zorg kan krijgen. Deze aanvullende zorg kan in de regel niet geleverd worden in het ziekenhuis waar de patiënt op dat moment verblijft. Met de MICU-ambulance wordt de patiënt veilig vervoerd, terwijl de behandeling wordt gecontinueerd.

MICU-transport

De MICU is bedoeld voor Inter-klinisch transport van een IC-patiënt, wanneer er geen indicatie is voor spoedtransport in verband met een aanvullende acute levensreddende behandeling. De patiënt wordt begeleid door een MICU-team (Intensivist en IC-verpleegkundige) in een speciaal ingericht IC-ambulance.

Procedure Aanmelding MICU-transport

Aanvragend arts:

 1. Stelt indicatie voor overplaatsing naar een andere IC.
 2. Regelt éérst IC-bed in ander ziekenhuis en noteert naam en telefoonnummer van de ontvangend arts.
 3. Verzamelt alle actuele gegevens betreffende de over te plaatsen patiënt.
 4. Belt daarna met MICU-centrum Isala, Zwolle (7 dagen per week 08:00 – 24:00 uur).
 5. Contact met dienstdoende intensivist Zwolle voor specifiek medisch overleg.
 6. Levert telefonisch gegevens aan dienstdoende intensivist/MICU-arts of coördinerend verpleegkundige en wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld voor tijdstip aankomst MICU-team.
 7. Zorgt voor gereedmaken patiënt voor transport in overleg met MICU-arts.
 8. Zorgt ervoor dat alle relevante medische informatie (samenvatting medisch verloop, relevante brieven, laboratoriumuitslagen, röntgenonderzoek) én een verpleegkundige overdracht bij de patiënt ligt om mee te nemen en draagt dit persoonlijk over aan het MICU-team.
 9. Licht familie van patiënt in; familie kan NIET mee met transport.

Rijdtijden MICU-transport:

 • MICU is dagelijks beschikbaar tussen 08.00 en 24.00 uur; buiten deze tijden rijdt de MICU niet.
 • Met het oog op o.a. werktijden van artsen, verpleegkundigen en chauffeurs betekent dit dat we voor 24.00 uur terug moeten/willen zijn in Isala
 • Derhalve:
  - worden in principe alle aanvragen voor 21.00 uur gehonoreerd, tenzij duidelijk is dat we ver na 00.00 uur terug zijn en de urgentie niet hoog is of de rit ook uitgesteld kan worden tot de volgende dag;
  - tussen 21.00 en 23.00 uur worden alleen ritten aangenomen, als het een korte rit betreft en de medische urgentie groot is. Dit naar inschatting van de dienstdoende MICU intensivist, die hierin leidend is.
  - hoge urgentie met langere rittijden (ver na 00.00 terug in Isala) worden dan als spoedtransport gerekend en worden derhalve door het aanvragend ziekenhuis zelf gedaan.

Procedure overdracht

Aanvragend arts:

 1. Ontvangt MICU-team.
 2. Doet mondelinge overdracht en draagt dossier en daarmee verantwoordelijkheid over.
 3. Laat aanvullende verpleegkundige informatieoverdracht over aan eigen IC-verpleegkundige.
 4. Blijft beschikbaar tot het MICU-team vertrekt.

MICU team

 1. Bepaalt of patiënt stabiel genoeg is om over te plaatsen.
 2. Verricht zo nodig stabiliserende/voorbereidende handelingen.
 3. Tilt patiënt over op trolley.
 4. Sluit patiënt aan op apparatuur trolley.
 5. Transporteert patiënt naar MICU-ambulance.

Contact

Isala MICU-centrum
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

e micu@isala.nl

Medische coördinatie / dienstdoende intensivist: 038-4247501
Verpleegkundige coördinatie: 038 424 7744 of bij geen gehoor 038 424 7105