ISALA

Organisaties

Isala MICU-centrum

De MICU is onderdeel van Isala en is voor de organisatie deels ondergebracht bij het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Er is een medisch coördinator MICU en twee verpleegkundig MICU-coördinatoren aan het MICU-centrum verbonden.

Relatie RAV

Conform de landelijke richtlijn levert de RAV IJsselland de MICU-ambulance met chauffeur. Om logistieke redenen wordt de MICU-ambulance ook ingezet voor reguliere ambulanceritten. Daarom zal bij een MICU-transport ook de ambulanceverpleegkundige meerijden. E.e.a. is vastgelegd in een convenant tussen Isala MICU-centrum en RAV IJsselland.

 

Personeel

MICU-coördinatie

  • Medisch coördinator
  • Twee verpleegkundig coördinatoren.

MICU-arts

  • Intensivist
  • IC-arts (arts-assistent, fellow, specialist-niet-intensivist), die praktisch zorg verleent aan IC-patiënten onder supervisie van een intensivist: heeft minimaal de FCCS gehaald.

MICU-verpleegkundige

  • Gediplomeerd IC-verpleegkundige