ISALA

Laboratorium voor medisch microbiologie en infectieziekten

Voor een klinisch relevant antwoord op de onderzoeksvraag is het van belang dat het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) het juiste patiëntenmateriaal ontvangt, tezamen met het juiste, volledig ingevulde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is de dienstverleningsovereenkomst tussen aanvrager en LMMI. Richtlijnen voor de juiste aanlevering van materiaal kunt u vinden in het Diagnostisch vademecum.

Aanvraag

De volgende gegevens zijn nodig voor een adequate afhandeling van uw aanvraag:

  • Patiëntgegevens: patiëntnummer indien van toepassing, volledige naam inclusief voorletters, geboortedatum, geslacht, adres, postcode, woonplaats en verzekeringsgegevens.
  • Gegevens aanvrager: naam, instantie/afdeling, telefoonnummer waarnaar uitslagen kunnen worden doorgebeld.
  • Gegevens materiaal:
    - Afnamedatum en –tijd.
    - Aard, herkomst en wijze van verkrijgen.
  • Gevraagd onderzoek.
  • Klinische gegevens inclusief antibioticagebruik (toegediend of toe te dienen).

Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier nauwgezet invult met de administratieve en relevante klinische informatie. De klinische informatie is essentieel voor het inzetten van de juiste diagnostiek en voor de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Voorzie de primaire verpakking van het materiaal (potje, transportmedium) van de volledige naam inclusief voorletters en de geboortedatum van de patiënt.

Indien mondeling extra onderzoek wordt aangevraagd, ontvangt u hiervan een bevestiging via de gebruikelijke rapportage. Indien u niet akkoord gaat, neemt u dan binnen één werkdag na de aanvraag contact op met het LMMI.

Uitslagen

In het Diagnostisch Vademecum staat een indicatie voor de doorlooptijd vermeld bij alle diagnostische verrichtingen die het LMMI uitvoert.

Bij de diagnostiek van normaliter steriele patiëntenmaterialen zoals liquor, gewrichtspunctaat, bloed en dergelijke wordt de aanvrager altijd door het LMMI op de hoogte gesteld van het Gram-preparaat, dan wel van de kweekresultaten als er aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van pathogene micro-organismen. De arts-microbioloog neemt altijd contact op als (voorlopige) onderzoeksresultaten (Rapportage en bevindingen door het LMMI) daartoe aanleiding geven.

Als u tussentijds informatie wilt over de ingezette diagnostiek, kunt u contact opnemen met de afdeling Preanalyse en secretariaat (APS) van het LMMI. Voor een intercollegiaal consult of de aanvraag van spoedonderzoek is ten allen tijde de dienstdoende arts-microbioloog bereikbaar.

Na afronding van een onderzoek (of tussentijds deelonderzoek) ontvangt u de uitslag schriftelijk en/of electronisch volgens de geldende afspraken met het LMMI.

Isala: EriDanos

Voor aanvragers binnen Isala en (huis)artsen die zijn aangesloten op EriDanos geldt dat de uitslagen van het LMMI in te zien zijn in het electronisch patiëntendossier (‘Med.Microbiologie’). Als het patiëntenmateriaal is gearriveerd op het LMMI, wordt dat zichtbaar in EriDanos (‘volgt’). Als het onderzoek (of tussentijds deelonderzoek) is afgerond, verschijnt de (voorlopige) geautoriseerde uitslag in EriDanos.

Isala Diaconessenhuis: EZIS

Voor aanvragers binnen Isala Diaconessenhuis in Meppel geldt dat de uitslagen van het LMMI in te zien zijn in het electronisch patiëntendossier. Als het patiëntenmateriaal is gearriveerd op het LMMI, wordt dat zichtbaar in EZIS (volgt). Als het onderzoek (of tussentijds deelonderzoek) is afgerond, verschijnt de (voorlopige) geautoriseerde uitslag in EZIS.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Een deel van het lichaamsmateriaal waarop microbiologische diagnostiek is uitgevoerd, wordt voor een bepaalde tijd (niet anoniem) bewaard t.b.v. eventueel hernieuwd of vervolgonderzoek. Het bewaarde materiaal kan ook gebruikt worden voor kwaliteitscontroledoeleinden of wetenschappelijk onderzoek. In dat geval wordt het materiaal geanonimiseerd of gecodeerd gebruikt. Eventuele nieuwe bevindingen die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek worden, na terugkoppeling aan de patiëntgegevens, aan de behandelend arts gerapporteerd.

Indien de patiënt niet wil dat lichaamsmateriaal gebruikt wordt voor (wetenschappelijk) onderzoek en/of niet geïnformeerd wil worden over nieuwe bevindingen, dan wordt dit vastgelegd in het Ziekenhuis Informatie Systeem en dient dat op het LMMI-aanvraagformulier te worden aangegeven. Het LMMI hanteert in deze altijd de gedragsregels opgesteld door de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).