ISALA

Laboratorium voor medisch microbiologie en infectieziekten

​Voor een juiste afhandeling van uw aanvraag is het van belang dat het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) het onderzoeksmateriaal op de juiste wijze ontvangt.

Externe aanvragers

Het LMMI geeft afname- en verzendmateriaal uit op bestelling per fax. Hiervoor kunt u een bestelformulier gebruiken. Telefonisch bestellen is ook mogelijk, via t (038) 424 31 11. Let voor gebruik op de verloopdatum van het afnamemateriaal, indien van toepassing.

U wordt dringend verzocht gebruik te maken van het juiste aanvraagformulier, specifiek voor huisartsen of specialisten ouderengeneeskunde. Vult u dit volledig in, inclusief afnamedatum en –tijd.

Het afgenomen materiaal dient zo spoedig mogelijk op het LMMI te worden ontvangen. Huisartspatiënten dienen bij voorkeur het materiaal af te leveren bij een huisartspraktijk, vanwaar vervoer naar het LMMI plaatsvindt. Door het versturen per post kan de uitslag van de bacteriële kweek minder betrouwbaar zijn.

Materiaal dat toch per post wordt ingestuurd, moet verpakt worden volgens richtlijnen opgesteld door TNT-Post op basis van UN-regelgeving:

  • Omwikkel de container of wattenstok of andere primaire lekdichte verpakking met absorberend materiaal in een passende lekdichte transportblister en sluit deze goed.
   
Afbeelding 1: absorberend materiaal     Afbeelding 2: transportblister 
  • Verpak de transportblister in een vloeistofdichte safety bag en sluit deze door de afdekstrip te verwijderen en de voor- en achterzijde van de sealstrip goed aan te drukken.
 
Afbeelding 3: safety bag 
  • Doe de safety bag samen met het aanvraagformulier in een blauw verzend-etui en sluit de ritssluiting.
 
Afbeelding 4: blauw verzend-etui
  • Controleer of het etui voorzien is van de opschriften “UN3373” en “Diagnostisch monster”.
  • Raadpleeg voor bewaarcondities vóór verzending het Diagnostisch vademecum.
  • Verstuur het pakket naar het LMMI, Antwoordnummer 3003, 8000 WB Zwolle. Frankeren is niet nodig. U kunt het pakket gewoon deponeren in de brievenbus.

Het materiaal voor diagnostiek moet zo snel mogelijk na afname binnenkomen op het LMMI. Vertraging kan ten koste gaan van de kwaliteit van het materiaal en daarmee van de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.

U kunt materiaal voor diagnostiek afleveren op onderstaande adressen.

Diagnosepunt
Gebouw A
Dr. Spanjaardweg 29
8025 BT Zwolle
t (038) 424 63 00
Openingstijden laboratorium van 7.30 uur tot 17.00 uur
Bij het Diagnosepunt vindt ook bloedafname plaats.

Regiocentrum Heino
Munnikenhof 8
8141 GL Heino
t 0572 390 078
Openingstijden op werkdagen van 8.00 tot 13.00 uur

Regiocentrum Epe
Korte Veenteweg 11-C
8161 PC Epe
t 0578 611 190
Openingstijden op werkdagen van 8.00 tot 10.00 uur

Aanleveren per post

Materiaal kan in een blauwe verzend-etui per post worden verstuurd naar het LMMI:

LMMI Isala
Antwoordnummer 3003
8000 WB Zwolle

Frankeren is niet nodig. Het pakket kan gewoon in de brievenbus worden gedeponeerd.

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren kunt u materiaal afgeven bij:

Huisartsenpost 
Hoofdgebouw (V3.0)
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
Routebeschrijving