ISALA

Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten

Voor een juiste afhandeling van uw aanvraag is het van belang dat het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) het onderzoeksmateriaal op de juiste wijze ontvangt.

Interne aanvragers

Voor aanvragers werkzaam binnen Isala en Isala Diaconessenhuis in Meppel gelden de volgende richtlijnen:

  • Materiaal voor diagnostiek moet verpakt worden in een 'buidelgripzakje'.
  • Doe de wattenstok, urinebuis, sputumcontainer, set bloedkweekflesjes, enz. in het zakje en sluit het.
  • Schuif het eenmaal gevouwen aanvraagformulier in de buidel.
  • Graag één formulier met bijbehorend materiaal per zakje.

Aanvragen Isala

Maak gebruik van de LMMI-aanvraagformulieren, te bestellen bij Hospital Logistics (HL).

Afname- en verzendmateriaal is verkrijgbaar bij het LMMI, Vlinder 1, 2e etage (V1.2), toestelnummer 3111. Let voor gebruik op de verloopdatum van het afnamemateriaal, indien van toepassing.
Wattenstokken Transwab (blauwe dop), steriele containers (rode dop) en fecescontainers (blauwe dop) worden door Logistiek op alle verpleegafdelingen op voorraad gehouden. Overige afnamematerialen (bloedkweeksets, virus transport swab (roze dop), etc.) worden door het LMMI op specifieke afdelingen bevoorraad.

Aanvragen Isala Diaconessenhuis in Meppel

Afname- en verzendmateriaal is verkrijgbaar bij het LMMI (Bacteriologie), 2e etage, afdeling 98, t. (0522) 23 3211.

Het materiaal voor diagnostiek moet zo snel mogelijk na afname binnenkomen op het LMMI. Vertraging kan ten koste gaan van de kwaliteit van het materiaal en daarmee van de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Afgenomen materiaal kan binnen Isala op diverse verzamelpunten in de daarvoor bestemde bak of koelkast geplaatst worden.

Het vervoer van het materiaal naar het LMMI vindt als volgt plaats

Isala
Verzamelpunten: op elke verpleegafdeling bevindt zich een koelkastje en een bak (blauw etiket).
Vervoer materiaal:

  • Werkdagen: brancardiers halen tussen 8:00 en 16:30 uur elk uur materiaal op van alle verzamelpunten en brengen het naar het LMMI.
  • Weekend en feestdagen: brancardiers halen om 9:00 uur en 11:00 uur materiaal op van alle verzamelpunten en brengen het naar het LMMI.

Isala Diaconessenhuis in Meppel
Verzamelpunt: al het materiaal dient te worden afgegeven op het LMMI (Bacteriologie), 2e etage, afdeling 98.

Polikliniek Kampen
Verzamelpunt: KCL: Klinisch chemisch laboratorium
Vervoer materiaal:

  • Werkdagen: de bodedienst van polikliniek Kampen haalt materiaal op van het KCL om 12.30 uur en brengt het naar het LMMI.
  • Weekend en feestdagen: geen transport.