ISALA

Laboratorium voor medisch microbiologie en infectieziekten

Het Laboratorium voor medische microbiologie en Infectieziekten (LMMI) is werkzaam op de volgende terreinen:

  • Laboratoriumdiagnostiek naar oorzaken van infectieziekten op bacteriologisch, virologisch, mycologisch, parasitologisch, sero-immunologisch en moleculair biologisch gebied. Hiertoe behoort ook het beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en laboratoriumdiagnostiek. Het LMMI implementeert en optimaliseert nieuwe methoden en –technieken volgens richtlijnen van erkende nationale en internationale organisaties en kwaliteitsinstituten.
  • Intercollegiaal consult en beleid op het gebied van diagnostiek en anti-microbiële therapie. De artsen-microbioloog van het LMMI geven gevraagd en ongevraagd advies over diagnostiek, behandeling en preventie van infecties.
  • Infectiepreventie. Het LMMI bevordert infectiepreventie in ziekenhuis en verpleeghuis door voorlichting, protocollering, implementatie van preventieve maatregelen, surveillance en controle van ziekenhuisinfecties. De afdeling Infectiepreventie van het LMMI heeft tot doel ziekenhuisinfecties te beperken. Daartoe richt de afdeling zich op de bronnen van besmetting, bijvoorbeeld dragers van MRSA of patiënten met tuberculose. Daarnaast besteedt de afdeling ook aandacht aan de wijze van besmetting, bijvoorbeeld het voorkómen van nosocomiale overdracht van micro-organismen tussen medewerkers en patiënten of omgeving en patiënten.
  • Beleidsontwikkeling. De artsen-microbioloog initiëren en verlenen medewerking aan beleidsvorming, het opstellen van procedures, protocollen, voorschriften en multdisciplinaire richtlijnen voor preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten.
  • Openbare gezondheidszorg. De artsen-microbioloog dragen bij aan de bestrijding van infectieziekten onder de bevolking. Het LMMI heeft daarom regelmatig overleg met de GGD.
  • Het LMMI verzorgt voorlichting, onderwijs en opleiding aan analisten, stagiaires, medisch specialisten, deskundigen infectiepreventie, arts-assistenten en co-assistenten over medische microbiologie en infectieziekten.
  • Het LMMI voert wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van medische microbiologie en/of infectieziekten.