ISALA

Nucleaire geneeskunde

​Op de afdeling Nucleaire geneeskunde voeren we niet alleen onderzoek uit met behulp van radioactieve stoffen. We zetten radioactiviteit ook in als therapie. Al deze therapieën samen heten radionuclidentherapie.

Bij radionuclidentherapie maken we gebruik van radioactieve stoffen in een hogere dosering en een andere samenstelling dan ten behoeve van diagnostiek. Bij radionuclidenonderzoek wordt de radioactieve stof opgenomen in de tumor of de ontsteking. Het te behandelen weefsel wordt dus als het ware van binnenuit bestraald.
De meest toegepaste radionuclidentherapieën zijn: