ISALA

Oncologisch centrum

​Isala Oncologisch centrum is niet zozeer een locatie waar mensen met kanker tijdens hun behandeling daadwerkelijk komen. Het is eerder een samenwerkingsverband van specialisten, poliklinieken en verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Daarom wordt het ook wel een virtueel centrum genoemd. Door krachten te bundelen kan Isala de complexe multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten waarborgen.

Gedurende een behandeling worden alle processen gestroomlijnd en zoveel mogelijk afgestemd op de behoeften van een patiënt. Per proces worden eisen gesteld aan kwaliteit en snelheid. Om de kwaliteit van zorg zo hoog mogelijk te houden, wordt de kwaliteit en snelheid van processen continu gemeten en gecontroleerd.

Snelle diagnostiek en vast aanspreekpunt

Ons doel is patiënten een spoedige geruststelling te bieden voor wie dit mogelijk is en zorgvuldig onderzoek en een vlotte start van de behandeling voor wie dit noodzakelijk is. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat patiënten een vast aanspreekpunt hebben. Dit is de regieverpleegkundige oncologie. De regieverpleegkundige voorziet de patiënt van alle informatie en spreekt zowel de taal van de patiënt als van de arts.

Brochure Oncologisch centrum

Wilt u meer weten over het Oncologisch centrum? Speciaal voor verwijzers hebben wij een brochure gemaakt.