ISALA

Pathologie

Pathologie doet op uw aanvraag onderzoek naar ziekten. Het onderzoek bestaat uit cytologie (onderzoek van celmateriaal), histologie (onderzoek van weefsels en organen) en postmortaal onderzoek (obductie).

Onderzoekstechnieken

We maken gebruik van de volgende onderzoekstechnieken:

  • onderzoek met het blote oog (macroscopie)
  • microscopisch onderzoek
  • diverse technieken om de diagnose verder uit te werken. Zo hebben we een samenwerking met het KCL (Klinisch Chemisch Laboratorium) voor flowcytometrie en het Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten (LMMI) voor microbiologisch onderzoek.

Op deze manier komen we bijvoorbeeld infectieziekten, ontstekingen of een kwaadaardige tumor op het spoor.

Samenwerking

De pathologen overleggen met u over de onderzoeksresultaten, met name als deze bijzonder zijn. Als medisch specialist wordt u desgewenst uitgenodigd voor een patiƫntenbespreking waar we onze bevindingen kunnen afstemmen.

Ook is er samenwerking met andere partijen, zoals:

  • de afdelingen Klinisch chemisch laboratorium, Radiologie, Laboratorium voor medische microbiologie en infectieziekten, Klinische farmacie, Nucleaire geneeskunde en Klinische fysica van Isala
  • de afdeling Pathologie van het UMC Groningen
  • externe consulenten of pathologen
  • regionale en landelijke diagnosegroepen.

Op deze manier werkt Pathologie aan de beste diagnoses, met zoveel mogelijk zekerheid voor uw patiƫnt.

Keurmerken

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkent sinds oktober 2016
Isala Klinisch Chemisch Lab en Isala Pathologie (LAB) in Zwolle als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.
Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB met twee doelen: 1) Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan.
2) Bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben.
SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

 

ISO 15189 is een wereldwijd erkend document waarin ziekenhuislaboratoria en aanvragers van laboratoriumonderzoek (artsen) samen hebben vastgelegd aan welke eisen een laboratorium moet voldoen om goede en betrouwbare onderzoeksresultaten te kunnen leveren. De ISO 15189 accreditatie heeft betrekking op de opleiding van personeel, controle van gebruikte apparatuur en software en controle op de kwaliteit van testmethoden. Met het behalen van dit keurmerk heeft de afdeling Pathologie van Isala en Harderwijk bewezen te voldoen aan alle eisen die in deze internationaal erkende norm worden gesteld aan de kwaliteit van medische laboratoria.

 

 

Contact en route

Isala
Hoofdgebouw (V1.1)
Pathologie

Bezoekadres:
Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Postadres:
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

t (038) 424 31 10
f (038) 424 31 18
e pathologie@isala.nl   
Routebeschrijving