ISALA

Pathologie

De afdeling Pathologie is gespecialiseerd in het onderzoek naar ziekten, maar geeft daarnaast ook voorlichting en onderwijs en doet wetenschappelijk onderzoek. Een aantal activiteiten van Pathologie zijn het uitvoeren van cytologisch en histologisch onderzoek, moleculair diagnostisch onderzoek, obductie onderzoek en punctie op afspraak.

Secretariaat

De afdeling Pathologie communiceert de uitslagen van onderzoeken met u via het secretariaat. Het secretariaat verwerkt alle uitslagen in een PALGA-computersysteem. Als (huis)arts kunt u de uitslagen via uw computer bekijken.
Daarnaast ondersteunt het secretariaat het contact tussen (huis)artsen en pathologen. En het biedt ondersteuning aan de specialisten en het management van de afdeling Pathologie. Het secretariaat bereidt bijvoorbeeld de patiëntenbesprekingen voor en het verwerkt de uitkomsten hiervan.

Patiëntenbesprekingen

Met name bij bijzondere onderzoeksresultaten is er afstemming nodig tussen de pathologen en andere medisch specialisten. Hiervoor houden we patiëntenbesprekingen waarvoor u wordt uitgenodigd. De pathologen nemen ook deel aan meerdere specialisme en/of ziektebeeld gebonden klinische besprekingen. Door onze kennis te bundelen, komen we tot meer zekerheid in de diagnose.
Naast dit interne overleg zijn er ook regionale en landelijke besprekingen. Bij de besprekingen zijn medisch specialisten en pathologen (in opleiding) aanwezig. Hierdoor vergroten zij kun kennis.

Voorlichting en onderwijs

De afdeling Pathologie heeft de ambitie een lerende organisatie te zijn. Daarom faciliteren we al jarenlang diverse opleidingen en geven we voorlichting:

  • Er zijn stageplaatsen voor studenten uit het Middelbaar en Hoger Laboratorium Onderwijs.
  • Onze pathologen verzorgen onderwijs aan co-assistenten.
  • De afdeling biedt een B-opleiding in samenwerking met de afdeling Pathologie van het UMC Groningen. Hierdoor werkt op de afdeling ten minste één arts-assistent in opleiding tot patholoog (AIOS).
  • Daarnaast verzorgen wij voorlichting en onderwijs voor analisten, medisch specialisten en arts-assistenten.

Samenwerking Klinisch chemisch laboratorium (KCL)

De afdeling Pathologie gebruikt diverse onderzoekstechnieken om tot de beste diagnoses te komen. Voor enkele aanvullende technieken werken we samen met het Klinisch chemisch laboratorium (KCL) van Isala. Het gaat dan om de technieken flowcytometrie en moleculair biologisch onderzoek. Voor deze technieken delen we apparatuur, kennis en personele inzet met het KCL.

Flowcytometrie

Flowcytometrie is een onderzoekstechniek op celniveau:
Cellen worden gemarkeerd met een fluorescerende stof.
Daarna gaan ze in laminaire flow langs een optisch detectiesysteem en worden ze geteld.
Via deze telling kunnen we veel eigenschappen van de cellen analyseren.
Met flowcytometrie kunnen we de zekerheid van onze diagnoses verhogen. Vooral bij de lymfeklierdiagnostiek.

Moleculair biologisch onderzoek

Via moleculair biologisch onderzoek (DNA-onderzoek) kunnen we in cellen kleine deeltjes erfelijk materiaal aantonen en onderzoeken.
Op die manier onderzoeken we bijvoorbeeld bepaalde eigenschappen en onderlinge verwantschap. Deze vastgestelde eigenschappen kunnen bepalend zijn voor de keuze van bijvoorbeeld aanvullende therapieën.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Pathologie doet mee aan klinisch toegepast wetenschappelijk onderzoek op het gebied van pathologisch onderzoek en aanvullende onderzoekstechnieken. Een voorbeeld hiervan is immunologische- en moleculaire bepalingen, veelal in relatie tot triage binnen zorgtrajecten en/of farmacotherapeutische toepassingen.
Door wetenschappelijke studies kunnen onderzoekstechnieken en behandelingen verder verbeterd worden. Met als doel: de beste diagnoses, met de meeste zekerheid en beste behandeling voor uw patiënt.