ISALA

Wond expertise centrum (Isala Diaconessenhuis Meppel)

Het Wond expertise centrum van Isala Diaconessenhuis Meppel is een werkwijze waarbij huisartsen, medisch specialisten, wondverpleegkundigen en thuiszorg nauw samenwerken met het hetzelfde doel: zorg voor een snelle diagnose, structuur en een eenduidige behandeling van patiënten met complexe wonden. Dit multidisciplinair team bundelt en verspreidt haar kennis rond wondbehandeling en wondzorg. Als huisarts of medisch specialist kunt u patiënten met complexe wonden doorverwijzen naar het Wond expertise centrum.

Door het Wond expertise centrum willen we de kwaliteit van zorg bevorderen en patiënten met complexe wonden de meest efficiënte behandeling tegen zo laag mogelijke kosten aanbieden. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in de basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen extra aandacht aan wondzorg besteed, en aangegeven dat in iedere regio een Wond expertise centrum moet zijn.

Oorzaak

In het Wond expertise centrum wordt op zoek gegaan naar de oorzaak van een slechte wondgenezing. Aansluitend wordt bekeken wat de beste behandeling is. Voor deze behandeling kan eventueel de thuiszorg ingeschakeld worden.

Verwijscriteria

Alle patiënten waarbij sprake is van een complexe wond kunnen worden doorverwezen naar het Wond expertise centrum in Isala Diaconessenhuis Meppel:

  • Een wond/ulcus die langer dan twee weken bestaat en geen/weinig genezingstendens vertoont.
  • Bij verdenking op osteomyelitis.
  • Als een patiënt niet in staat is om compressietherapie vol te houden.
  • Bij onhoudbare pijn.
  • Bij frequent recidief ulcus.
  • Bij uitgebreide varices.
  • Bij necrose of debris in de wondbodem.
  • Bij verdenking op arterieel lijden.
  • Bij verdenking op veneus lijden.
  • Bij verdenking op malignitiet.

Daarnaast kunnen alle patiënten met een diabetische voetwond worden verwezen naar het Wond expertise centrum.

Protocollen

Verwijzen

Als huisarts kunt u een patiënt via ZorgDomein doorverwijzen naar Isala Diaconessenhuis. Als u niet over ZorgDomein beschikt, kunt u een patiënt telefonisch of via de e-mail doorverwijzen.

Als specialist ouderengeneeskunde kunt u een patiënt telefonisch of via de e-mail doorverwijzen.

Contact en route

Isala Diaconessenhuis Meppel

Wond expertise centrum
Routenummer 86
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel
t (0522) 23 34 88
wdsconsulenten@isala-diac.nl
Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur.