ISALA

Verwijsprocedure

Een goede verwijsprocedure vanuit de eerste lijn naar het ziekenhuis is voor zowel patiënt, huisarts als ziekenhuis belangrijk. Alle partijen zijn gebaat bij een snelle verwijzing en bij een goede logistiek.

Let op
Patiënten kunnen ook zelf een afspraak inplannen. Op een dag en tijdstip dat hen het beste uitkomt. Isala gaat dit gefaseerd invoeren voor alle poliklinieken in Zwolle, Kampen en Heerde (met uitzondering van Meppel).

ZorgDomein

Via ZorgDomein kunt u als huisarts uw patiënt elektronisch doorverwijzen naar medisch specialisten. Een juiste verwijzing zorgt ervoor dat de patiënt goed voorbereid op het juiste spreekuur terecht komt.

Elektronisch verwijzen

Wanneer u samen met de patiënt een keuze heeft gemaakt uit ons zorgaanbod, wordt de patiënt via ZorgDomein digitaal aangemeld bij desbetreffende polikliniek. Dit gaat elektronisch via een beveiligd afspraakbericht met een uniek afspraaknummer. Tegelijkertijd verzendt u ook de relevante gegevens, zoals de verwijsbrief, digitaal naar de polikliniek. Wanneer vervolgens de afspraak wordt gemaakt met de patiënt, hebben de medewerkers van de polikliniek alle informatie om de patiënt op het juiste spreekuur in te plannen. Bij het verwijzen kunt u uw patiënt ook al informeren over de wachttijd tot aan de eerste afspraak op de polikliniek en de gewenste voorbereiding voor de afspraak.

Afspraken combineren

Waar mogelijk hebben wij gezamenlijk geprobeerd om voor onze patiënten afspraken te combineren. Waar patiënten voorheen twee of drie keer naar het ziekenhuis kwamen, proberen wij dit op elkaar af te stemmen in een zorgtraject van één dag. Bijvoorbeeld het maken van een röntgenfoto met aansluitend een consult bij de medisch specialist. U bepaalt of een patiënt aan de verwijscriteria voor deze afspraak voldoet.

Vragen of opmerkingen?

Isala wil uiteraard alles in het werk stellen om de inrichting en het gebruiksgemak van ZorgDomein te optimaliseren. Heeft u vragen of wilt u een ervaring delen? U helpt ons door contact op te nemen met ons team via zorgdomein@isala.nl.

Faxverwijzing

Het blijft mogelijk om te verwijzen via fax:

  • u maakt een verwijsbrief voor de specialist
  • u geeft de verwijsbrief niet mee aan de patiënt, maar faxt de brief aan het secretariaat van het specialisme waarnaar verwezen wordt
  • u geeft de informatiebrief betreffende faxverwijzing mee aan de patiënt.

De faxnummers ten behoeve van de verwijsbrieven vindt u in de verwijslijst.


Contact

Indien u als verwijzer een vraag, opmerking of klacht over het ziekenhuis heeft, dan kunt u terecht bij:

Daniëlle van Hemert
relatiebeheerder huisartsen
(038) 424 23 01
Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
d.van.hemert@isala.nl

Leenard de Vries
transmuraal coördinator
Isala Diaconessenhuis Meppel
(0522) 23 3125
Aanwezig: maandag , dinsdag en donderdag
devries@isala-diac.nl